UA EN
 


Наукові записки Державного природознавчого музею НАНУ - том 12

Обкладинка т. 12 Обкладинка т. 12 зворот

Чернобай Ю.М. Детрит як функціональний чинник біоресурсів грунту // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 3-31.Голубець М.А., Козловський М.П. Потік енергії та її розподіл в наземних екосистемах як основа формування тваринного населення грунту // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 31-34.Байдашніков О.О., Ємельянов І.Г. Таксономічне багатство наземних молюсків у рослинних формаціях Українськиї Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 35.Ємельянов І.Г., Байдашніков О.О. Структурна складність наземних малакокомплексів в умовах вертикальної поясності Українських Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 35.Ефремов А.Л. Информационные модели учета биоресурсов почвы // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 36.Жуков О.В., Пилипенко О.Ф. Екологічні напрямки зоологічної діагностики лісових грунтів степового Придніпров'я // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 36.Капрусь І.Я. До питання про типологію лісових угруповань ногохвісток (Collembola, Entognata) в Карпатах // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 37-39.Капрусь І.Я. Деякі особливості висотної диференціації населення ногохвісток (Collembola) в Українських Карпатах // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 39-41.Кісенко Т.І. Структурно-функціональні аспекти організації комплексів безхребетних тварин підстилок як відображенння процесів розкладу органічної речовини // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 41.Климишин О.С. Особливості опаду популяцій кореневищних, вегетативно рухомих рослин // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 41-42.Козловський М.П. Фітонематодні комплекси первинних і вторинних екосистем Карпатського регіону // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 42-46.Марискевич О.Г. Оцінка біотичного потенціалу грунтів Українських Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 46-47.Марискевич О.Г., Козловський В.І. Акумуляція важких металів грунтами екосистем Чорногори // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 47-48.Марискевич О.Г., Шпаківська І.М. Органічний вуглець у грунтах екосистем Чорногори // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 48-49.Меламуд В.В. Угруповання панцирних кліщів (Acariformes, Oribatei) Українських Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 50-53.Різун В.Б. Деякі параметри структурної організації карабідокомплексів лісів Розточчя та Українських Карпат як складової частини мезофауни грунту // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 53-55.Сметана М.Г. Структура комплексів мікроартропод гірських екосистем // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 55-56.Сметана Н.М. Структура угруповань мезофауни степових грунтів // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 56.Сметана О.М., Резніченко Т.І. Мезофауна Криворізького ботанічного саду // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 56-57.Стефурак В.П. Зміна комплексу грунтових мікроорганізмів на різних стадіях розкладу рослинних решток // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 57.Стефурак В.П., Стефурак Р.В. Целюлозоруйнуюча здатність лісових грунтів Українських Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 57-58.Шаповал С.І. Особливості гумусоутворення в грунтах Криворіжжя // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 58.Штірц А.Д. Добова активність орібатидних кліщів (Acariformes, Oribatei) у заповіднику "Хомутовський степ" // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 58-59.Савицька О.М. Еколого-токсилогічна ситуація у водоймах західного регіону України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 59-60.Яворницький В.І. Вплив рекреаційного навантаження на комплекси грунтової мезофауни лісових екосистем трускавецької курортної зони // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 61-62.Юрій Миколайович Чорнобай. До 50-річчя з дня народження // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1996. - 12 - С. 65-72.