UA EN
 


Процес рецензування

Усі матеріали, що подаються до публікації, проходять дворівневу систему рецензування: зовнішнє та внутрішнє.

Подані статті спершу розглядаються редакторами для перевірки того, чи відповідають вони тематиці журналу та його загальним вимогам. Передбачається, що це має бути зроблено в термін не більше одного тижня.

Після рішення редакторів, представлені рукописи направляють як мінімум двом зовнішнім експертам, які працюють у відповідній галузі. Рукопис проходить подвійне «сліпе» рецензування: ні автори, ні рецензенти не знають один одного.

Процедура розгляду і публікації матеріалів:
Автор(автори) надсилає (надсилають) матеріал для публікації електронною поштою, який може бути прийнятим редколегією до розгляду тільки за умови відповідності його чинним вимогам. Редколегія надсилає статтю на рецензування.
За результатами рецензування стаття може бути:
а) прийнята до публікації;
б) повернута автору(авторам) для внесення змін, відповідних коректив, якщо того вимагає рецензія;
в) відхилена, як така, що не відповідає вимогам (причини обов’язково мають бути вказані у рецензії).

В окремих випадках редколегія може направити статтю на додаткове рецензування, в тому числі на статистичне і методологічне рецензування.

Тільки після остаточного узгодження із автором (авторами) усіх питань стосовно змісту матеріалу (у тому числі, повторного рецензування, якщо попередня рецензія вимагала доопрацювання) стаття вважається прийнятою до публікації.
Редколегією вирішується питання щодо включення статті у випуск (номер) видання.
Стаття передається для публікації.
Журнал є відкритим ресурсом, приймає та розміщує матеріли згідно з вимогами редакційної політики та за умови відповідності їх чинним вимогам нормативно-правових актів України.

Усі претензії, зауваження та питання стосовно діяльності наукового видання необхідно надсилати на адресу електронної чи звичайної пошти.

Автори мають право оскаржити редакторські рішення щодо прийняття або відхилення статті.

Процедура подачі автором апеляції:
У разі незгоди автора з рішенням редакції щодо прийняття або відхилення статті, автор звертається до редакції журналу в письмовому вигляді із зазначенням причин звернення.
Формується комісія з вирішення конфліктів зі складу редколегії журналу, яка розглядає звернення автора.
Зміна рішення редакції щодо подальшої долі статті можлива у випадках, якщо:
автор надав додаткові фактичні результати, які не були враховані при первинному рецензуванні статті;
автор надав додатковий матеріал до рукопису, який не був врахований при первинному рецензуванні статті;
автор надав інформацію про конфлікт інтересів, яка не була надана при первинному рецензуванні статті;
автор висловлює стурбованість щодо упередженої рецензії.

У разі необхідності редакція може залучити додаткового рецензента для прийняття остаточного рішення.
У разі наявності достатніх підстав комісія з вирішення конфліктів вносить до редакції пропозицію про зміну або залишення в силі первинного рішення щодо публікації статті. Рішення щодо прийняття або відхилення статті за підсумками перегляду комісією з вирішення конфліктів приймає редколегія журналу.
Рішення редколегії за підсумками перегляду первинного рішення є остаточним і повторної апеляції не підлягає.