UA EN
 

ISSN 2224-025X (Print)

Періодичність:1 раз в рік

Засновник: Державний природознавчий музей НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

Опубліковано: 22.01.2022

Випуск 37 /2021 р.
Музеологія
Екологія
Ентомологія
Короткі повідомлення
Нові локалітети жука-самітника (Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845) на заході України Варивода М.В., Дєдусь В.І., Чумак М.В., Чумак В.О., Штокало С.С., Веремій Т.Ю. 259-262 DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2021.37.259-262
Ювілейні дати
Втрати науки

Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України"Наукові записки Державного природознавчого музею" продовжує традицію першого періодичного наукового видання музею - "Rozprawy i wіadomosci z Muzeum im. Dzieduszyckich" і попередніх випусків "Наукових записок Науково-природознавчого музею АН УРСР", 10 томів яких були опубліковані в період від 1951 до 1962 року.

"Наукові записки Державного природознавчого музею" засновані Державним природознавчим музеєм НАН України у 1951 році. У періодичного друкованого наукового фахового видання "Наукові записки Державного природознавчого музею" наявне свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації із загальнодержавною та зарубіжною сферою його розповсюдження (КВ № 17872-6722Р), видане Мінюстом 14.04.2011 р. Видання має міжнародний індекс ISSN 2224-025X.

У "Наукових записках Державного природознавчого музею" публікуються статті з наукового напряму "біологічні науки" з профільних наукових дисциплін – загальної і природничої музеології, екології, ботаніки, зоології, палеонтології, ґрунтознавства, охорони природи. Повідомлення про результати наукових досліджень, а також матеріали про музейну діяльність, публікуються в рубриках "Короткі повідомлення", "Замітки", "Нові таксони", "Методика досліджень", "Історія науки", "Ювілейні дати", "Втрати науки", "Хроніка".

Журнал зареєстровано в міжнародних базах даних Google Scholar, Open Academic Journal Index, Directory of Research Journal Indexing; занесено до бази даних «Наукова періодика України»; електронна копія журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.