UA EN
 

ISSN 2224-025X (Print)

Періодичність:1 раз в рік

Засновник: Державний природознавчий музей НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

Опубліковано: 10.10.2018

Випуск 35 /2019 р.
Екологія
Ювілейні дати
До 60-ліття від дня народження професора П.С. Гнатіва

Капрусь І.Я., Климишин О.С., Малиновський А.К., Третяк П.Р., Чернобай Ю.М.
165-170
Хроніка
Про діяльність Державного природознавчого музею НАН України у 2018 році

Середюк Г.В.
171-172
VII Міжнародна конференція по чорному лелеці Сiconia nigra (Національний парк Доньяна, Іспанія)

Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В.
173-174
ХІІІ Львівська ентомологічна школа "Актуальні проблеми вивчення ентомофауни Волинського Полісся" (7-9 червня 2019 року)

Середюк Г.В., Коновалова І.Б.
175-176
Природничий музей: від теорії еволюції життя до практики живого музею. Результати проекту 2013-2015, 2017-2019 рр.

Дзюбенко Н.В. 177-178
"Школа льодовикового періоду: освітня музейна програма для дітей з інвалідністю" – програма впровадження інклюзії в експозиції ДПМ НАН України

Савицька А.Г.
179

Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України"Наукові записки Державного природознавчого музею" продовжує традицію першого періодичного наукового видання музею - "Rozprawy i wіadomosci z Muzeum im. Dzieduszyckich" і попередніх випусків "Наукових записок Науково-природознавчого музею АН УРСР", 10 томів яких були опубліковані в період від 1951 до 1962 року.

"Наукові записки Державного природознавчого музею" засновані Державним природознавчим музеєм НАН України у 1951 році. У періодичного друкованого наукового фахового видання "Наукові записки Державного природознавчого музею" наявне свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації із загальнодержавною та зарубіжною сферою його розповсюдження (КВ № 17872-6722Р), видане Мінюстом 14.04.2011 р. Видання має міжнародний індекс ISSN 2224-025X.

У "Наукових записках Державного природознавчого музею" публікуються статті з наукового напряму "біологічні науки" з профільних наукових дисциплін – загальної і природничої музеології, екології, ботаніки, зоології, палеонтології, ґрунтознавства, охорони природи. Повідомлення про результати наукових досліджень, а також матеріали про музейну діяльність, публікуються в рубриках "Короткі повідомлення", "Замітки", "Нові таксони", "Методика досліджень", "Історія науки", "Ювілейні дати", "Втрати науки", "Хроніка".

Журнал зареєстровано в міжнародних базах даних Google Scholar, Open Academic Journal Index, Directory of Research Journal Indexing; занесено до бази даних «Наукова періодика України»; електронна копія журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.