UA EN
 

Архів Наукових записок Державного природознавчого музею НАН України (Вип. 39 / 2023 р.)ISSN 2224-025X (Print)

Періодичність:1 раз в рік

Засновник: Державний природознавчий музей НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

Опубліковано: 11.11.2023

Випуск 39 /2023 р.
Екологія
Зоологія
Нова знахідка сколії-гіганта Megascolia maculata (Drury, 1773) (Hymenoptera, Scoliidae) у Тернопільській області як свідчення розширення ареалу виду Голіней Г. М., Різун В. Б., Шевчик Л. О., Кравець Н. Я., Прокоп’як М. З., Крижановська М. А., Щербаченко Т. М. 171-180 DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2023.39.171-180