UA EN
 
  Капрусь І. Я., Мицак О. Я., Савчак О. Р.
Населення колембол болотних екосистем української частини міжнародного біосферного резервату «Розточчя» // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2023. - 39 - С. 43-56.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2023.39.43-56 Ключові слова: Collembola, фауна, МБР «Розточчя», болотні екосистеми, таксономічний склад, екологічна структура Проведено порівняння таксономічної та екологічної структури болотних таксоценів колембол МБР «Розточчя». На дослідженій території виявлено 67 видів колембол, які належать до 43 роду і 12 родин. Представленість раритетного елементу колемболофауни (її унікальність) становить 14,9%. Три види є новими для колемболофауни України (Cryptonura kühnelti, Heteromurus sexoculatus, Isotomurus fucicolus) і один новий вид – континентальної частини України (Tetracanthella proxima). На рівні точкового альфа–різноманіття виявлено від 1 до 13 видів колембол, а ценотичного альфа–різноманіття – 5-29 видів, що вказує на малу ємність ґрунтового середовища для колембол у болотних екосистемах Розточчя, порівняно з лісовими та лучними. Досліджені таксоцени колембол характеризуються малими та середніми показниками щільності населення, від 0,25 до 9,1 тис. ос./м2. З’ясовано, що структура домінування, спектри життєвих форм і біотопних груп болотних таксоценів мають власну специфіку, обумовлену локальними едафічними умовами. Аналіз екологічної структури показав, що за видовим багатством у болотних таксоценах колембол переважають комплекси гігро-мезофільних (31,3% від загальної кількості видів), мезофільних (22,4%), і ксерорезистентних (20,9%) колембол. Досліджені таксоцени включають дев’ять біотопних груп видів. Серед них переважають групи лісових видів (28,9%) і видів, які диференціюють болотний тип екосистем (болотних, навколоводних, лучно- і лісоболотних видів). Частка представників другої групи в складі досліджених таксоценів складає 14,9% від загального видового різноманіття і 29,5% від загальної чисельності. Встановлено, що в болотних екосистемах формується змішаний таксоцен колембол, де жодна з біотопних груп не досягає 40% від сумарної чисельності.  
Список літератури
 1. Біосферний резерват «Розточчя». 2016. Львів : Департамент екології та природних реурсів Львівської облдержадміністрації. 40 с.
 2. Капрусь И.Я. 1990. Фауна ногохвосток (Collembola) поймы реки Верещицы. Каталог музейных фондов. Сборник научных трудов. Львів. С. 102–124.
 3. Капрусь И.Я. 2003. Ногохвостки (Collembola) Волыно-Подолья, в Чернобай Ю. и др. Экология и фауна беспозвоночных западного Волыно-Подолья. Київ : Наук. думка. С. 100 –172.
 4. Капрусь І.Я. 2010. Таксономічна структура і типологія регіональних фаун ногохвісток (Collembola) Євразії. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 26. С. 39–50.
 5. Капрусь І.Я. 2013. Хорологія різноманіття колембол (філогенетичний, типологічний і фауністичний аспекти). Дисертація доктора наук, Інститут зоології НАН України. Київ. 497 с.
 6. Капрусь І.Я., Гоблик К.М. 2015. Екологічна та созологічна оцінка ґрунтів Закарпатської низовини за угрупованнями колембол. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 31. С. 45–58.
 7. Капрусь І.Я., Махлинець Т.М. 2015. Особливості фауни й населення колембол правобережного сектору лісостепової зони України. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 31. С. 59–72.
 8. Кузнецова Н.А. 2005. Организация сообществ почвообитающих коллембол. Москва : ГНО Прометей. 244 с.
 9. Стебаева С.К. 1970. Жизненные формы ногохвосток (Collembola). Зоол. журн. Т. 44 № 10. С. 1437–1454.
 10. Чернобай Ю.Н., Капрусь И.Я., Меламуд В.В., Ризун В.Б. 2003. Педокомплексы беспозвоночных в системе биогеоценотических связей. В: Чернобай и др. Экология и фауна беспозвоночных западного Волыно-Подолья. Київ : Наук. думка. С. 271–354.
 11. Bellinger P.F., Christiansen K.A., Janssens F. 1996–2023. Checklist of the Collembola of the World [online]. Доступне http://www.collembola.org [Дата звернення 16 травня 2023 року].
 12. Czachorowski S., Buczyński P. 2000. Zagrożenia i ochrona owadów wodnych w Polsce. Wiadomości Entomologiczne. Vol. 18, Supl. 2. P. 95–120.
 13. Dunger W., Fiedler H.J. (Hrsg.) 1997. Methoden der Bodenbiologie. Gustav Fischer Verlag Jena, Villengang. 539 pp.
 14. Hopkin S.P. 1997. Biology of the springtails (Insecta: Collembola). Oxford, New York, Tokyo : Oxford University press. 330 pp.
 15. Hammer I., Harper D.A.T., Ryan P.D. 2001. PAST: Paleontological Statistics Soft ware Package for Educationand Data Analysis [online]. Palaeontologia Electronica. Vol. 4 № 1. 9 p. Доступне: http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm [Дата звернення 16 травня 2023 року].
 16. Kaprus I.J. 1998. The fauna of springtails (Collembola) from selected habitats in Roztocze. Fragmenta faunistica. Vol. 41 No 3. P. 15–28. MagurranA.E. 2004. Measuring Biological Diversity. Blackwell Publishing Ltd, UK. 256 pp.
 17. Oleksa A. 2003. Wymagania środowiskowe i struktura metapopulacji dostojki akwilonaris Boloria aquilonaris Stichel, 1908 (Lepidoptera, Nymphalidae) na Pojezierzach Iławskim i Olsztyńskim. Rozprawa doktorska. Toruń : Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK. 80 s.
 18. Sławska M., Sławski M. 2009. Springtails (Collembola, Hexapoda) in Bogs of Poland. Warsaw : Warsaw University of Life Sciences Press. 83 p.
 19. Sterzyńska M. 2002. Collembola of the hydrogenic soils of Biebrza River valley, in Studies on Soil Fauna in Central Europe (Tajovský, K., Balik, V., Pižl V. red.). České Budějovice : Institute of Soil Biology ASCR. P. 207-212.
 20. Sterzyńska M. 2009. Assemblages of soil Collembola in wetlands in the floodplains of some Polish rivers. Warszawa : Museum and Institute of Zoology PAS. 96 p.
 21. Spitzer K., Jaros J. 1993. Lepidoptera associated with the Cervene Blato (Central Europe): Conservation implication. European Journal of Entomology. Vol. 90. P. 323–336.
 22. Stöcker G., Bergmann A. 1977. Ein Modell der Dominanzstruktur und seine Anwedung. In Modellbildung, Modellrealisierung, Dominanzklassen. Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. B. 17 No 1. S. 1–26.
 23. Väisänen R. 1992. Distribution and abundance of diurnal Lepidoptera on a raised bog in southern Annales Zoologici Fennici. Vol. 29. P. 75–92. Whittaker R.H. 1977. Evolution of species diversity in land communities. Evolutionary Biology. Vol. 10. P. 1–67.