UA EN
 
  Гураль Р. І., Гураль-Сверлова Н. В.
Науковий та освітній потенціал малакологічного фонду Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2023. - 39 - С. 3-12.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2023.39.3-12 Ключові слова: музейні колекції, молюски, Gastropoda, Bivalvia, Україна, експонування Розглянуте значення малакологічного фонду Державного природознавчого музею НАН України у м. Львові для історії та подальшого розвитку малакологічних досліджень на території України. Науковий потенціал фондових малакологічних матеріалів, накопичених у музеї від другої половини ХІХ ст. і суттєво поповнених протягом останніх десятиріч, проаналізовано в часовому та географічному аспектах, а також з огляду на таксономічну різноманітність і внутрішньовидову конхологічну мінливість молюсків України, наявність типових матеріалів тощо. Встановлено, що основна (наукова) частина малакологічного фонду добре репрезентує сучасну наземну і прісноводну малакофауну України та її західного регіону. Не представленими в малакологічному фонді музею поки що залишаються переважно деякі види, які локально розповсюджені на території України та часто мають дрібні розміри, що додатково ускладнює їх збори. Серед новіших надходжень до малакологічного фонду можна особливо виділити збори, пов’язані з вивченням наземної малакофауни степової зони України, яка залишалася слабко дослідженою до кінця ХХ і навіть до початку ХХІ ст., та поліморфізму забарвлення черепашки в східноєвропейських популяціях двох інтродуковаенних видів Cepaea nemoralis і C. hortensis. Серед науково-допоміжної частини малакологічного фонду виділено великий блок матеріалів, які можуть бути використані з експозиційною метою. Вони дозволяють продемонструвати широкий спектр тем від таксономічної та морфологічної різноманітності молюсків України та світу до конхологічних адаптацій. Це може бути корисним при вивченні відповідних розділів шкільного курсу біології, а також студентам біологічних спеціальностей, натуралістам-аматорам тощо. Різні форми віртуального експонування дозволяють представити громадськості також численні матеріали основного фонду, що стало можливим у межах Просвітницької інтернет-програми «Молюски». Це дозволяє говорити про поступову трансформацію основної частини малакологічного фонду з класичної наукової колекції на науково-освітню колекцію з віртуальним доступом.  
Список літератури
 1. Гураль Р.І. 2019. Просторовий розподіл прісноводної малакофауни України. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 35. С. 37–48.
 2. Гураль Р.І. 2020. Прісноводна малакофауна (Gastropoda, Bivalvia) заходу України та її представленість у музейних колекціях Львова. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 36. С. 41–53.
 3. Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. 2008. Прісноводні молюски родів Unio і Batavusiana (Bivalvia, Unionidae) у малакологічному фонді Державного природознавчого музею НАН України. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л.Українки. Біологічні науки. Вип. 15. С. 110-116.
 4. Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. 2014. Просвітницька інтернет-програма «Молюски»: досвід перших 20 місяців роботи та перспективи подальшого розвитку. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 30. С. 85–96.
 5. Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. 2018. Каталог прісноводних молюсків України [online]. Львів. 317 с. Доступне http://www.pip-mollusca.org/page/epubl/catalog-freshwater-molluscs.php [Дата звернення 5 березня 2023 року].
 6. Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. 2019. Історія комплектування та наукового опрацювання матеріалів малакологічного фонду Державного природознавчого музею НАН України. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 35. С. 15–20. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.15-20
 7. Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. 2022. Колекція І.Т. Бакуменка в малакологічному фонді Державного природознавчого музею НАН України Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 38. С. 3–10. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2022.38.3-10
 8. Гураль-Сверлова Н.В. 2015. Екзотичні молюски у фондах Державного природознавчого музею НАН України та можливості їх експозиційного використання. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 31. С. 29–38.
 9. Гураль-Сверлова Н.В. 2020. Просторова диференціація наземної малакофауни на рівнинних територіях України. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 36. С. 69–81.
 10. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. 2009a. Перлівницеві (Bivalvia, Unionidae) у фондах Державного природознавчого музею НАНУ і проблеми діагностики окремих представників родини. Біологічні студії / Studia Biologica. Т. 3 № 1. С. 95–104.
 11. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. 2009b. Прісноводні молюски родів Planorbarius і Planorbis (Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae) у малакологічному фонді Державного природознавчого музею. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 25. С. 13–24.
 12. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. 2012а. Наукові колекції Державного природознавчого музею. Вип. 4. Малакологічний фонд. Львів. 253 с.
 13. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. 2012b. Визначник наземних молюсків України. Львів. 216 с.
 14. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. 2020. Каталог колекції наземних молюсків Державного природознавчого музею НАН України [online]. Львів. 227 с. Доступне http://www.pip-mollusca.org/page/epubl/catalog-land-molluscs.php [Дата звернення 5 березня 2023 року].
 15. Гураль-Сверлова Н., Гураль Р. 2021. Скарби далеких морів: екзотичні морські молюски у фондах Державного природознавчого музею НАН України [online]. Львів. 134 с. Доступне http://www.pip-mollusca.org/page/epubl/exotic-marine-mollusks-dpm.php [Дата звернення 5 березня 2023 року].
 16. Полянський Ю. 1932. Матеріяли до пізнання малякофавни західнього Полісся. Збірник Фізіографічної Комісії. Львів: Друкарня Наук. т-ва ім. Шевченка. Вип. 4–5. С. 83–100.
 17. Сверлова Н.В. 2001. Наземна малакофауна (Gastropoda, Pulmonata) Розточчя і Опілля та її зміни за останні 100 років. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 16. С. 117–123.
 18. Сверлова Н.В. 2008. Наземна малакофауна Передкарпаття та її антропогенні зміни протягом ХХ століття. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 24. С. 127–144.
 19. Сверлова Н.В., Гураль Р.І. 2002. Видова різноманітність легеневих молюсків (Gastropoda, Pulmonata) України у фондах Державного природознавчого музею НАН України. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 17. С. 27–31.
 20. Сверлова Н.В., Гураль Р.І. 2005. Визначник наземних молюсків заходу України. Львів. 217 с.
 21. Сверлова Н.В., Гураль Р.І. 2008. Черевоногі молюски роду Theodoxus у малакологічному фонді Державного природознавчого музею. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 24. С. 11–20.
 22. Bąkowski J. 1884. Mięczaki galicyjskie. Kosmos. Lwów. T. 9. S. 190–197, 275–283, 376–391, 477–490, 604–611, 680–697, 761–789.
 23. Bąkowski J. 1891. Mięczaki (Mollusca). Lwów: Wyd-wo Muzeum im. Dzieduszyckich. 264 s.
 24. Balashov I. 2014. Taurinellushka babugana gen. nov., sp. nov. (Stylommatophora: Pristilomatinae) from the Crimean Mountains (Ukraine) and revision of Crimean Mediterranea (Oxychilinae). Journal of Conchology. Vol. 41 No. 5. P. 575–584.
 25. Balashov I., Gural-Sverlova N. 2012. An annotated checklist of the terrestrial molluscs of Ukraine. Journal of Conchology. Vol. 41 No. 1. P. 91–109.
 26. Gural-Sverlova N.V., Amiryan A.L., Gural R.I. 2017. A new species of land molluscs from Southern Armenia Harmozica zangezurica sp. nov. (Pulmonata, Hygromiidae), with a key to Caucasian species Harmozica Lindholm, 1927. Biological Journal of Armenia. Vol. 1 No. 69. P. 107–112.
 27. Gural-Sverlova N.V., Gural R.I. 2021. Polymorphism of the introduced snail Cepaea nemoralis (Gastropoda, Helicidae) from two distant parts of Eastern Europe: accidental similarity or regularity? Zoodiversity. Vol. 55 No. 5. P. 369– 380. DOI: https://doi.org/10.15407/zoo2021.05.369
 28. Gural-Sverlova N., Gural R. 2022. Shell colouration and different introductions of the land snail Cepaea hortensis (Gastropoda: Helicidae) into Western Ukraine. Folia Malacologica. Vol. 30 No. 4. P. 221–233. DOI: https://doi.org/10.12657/folmal.030.025
 29. Führer durch das gräflich Dzieduszyckische Museum in Lemberg. 1896. Lemberg. 234 S.