UA EN
 
  Голіней Г. М., Різун В. Б., Шевчик Л. О., Кравець Н. Я., Прокоп’як М. З., Крижановська М. А., Щербаченко Т. М.
Нова знахідка сколії-гіганта Megascolia maculata (Drury, 1773) (Hymenoptera, Scoliidae) у Тернопільській області як свідчення розширення ареалу виду // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2023. - 39 - С. 171-180.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2023.39.171-180 Ключові слова: Megascolia maculata, сколія-гігант, Hymenoptera, ареал, Червона книга Сколія-гігант Megascolia maculata (Drury, 1773) (Hymenoptera, Scoliidae) широко поширений вид на півдні Західної Палеарктики і є найбільшою перетинчастокрилою комахою у Європі. Ареал виду охоплює Південну та частково Центральну Європу, Північну Африку, Туреччину, Кавказ, Закавказзя, Західну і Середню Азію (західний Казахстан, Туркменістан, Сирію, Ізраїль, Кувейт, Іран, Афганістан). У межах ареалу виділяють три підвиди: Megascolia (Regiscolia) maculata bischoffi (Micha, 1927) – трапляється на острові Кіпр, Megascolia (Regiscolia) maculata flavifrons (Fabricius, 1775) – заселяє західне Середземномор’я включаючи Італію, Megascolia (Regiscolia) maculata maculata (Drury, 1773) – трапляється у східній частині Середземномор’я, Центральна і Східна Європа і Азія. Проте, ДНК-штрихкодування не показало різниці між цими трьома підвидами (Schmid-Egger, Schmidt, 2021). В Україні представлений номінативним підвидом Megascolia (Regiscolia) maculata maculata (Drury, 1773), більшість знахідок зосередженна у центральних і південно-східних областях. Вид занесений до Червоної книги України із природоохоронним статусом: неоцінений (Червона…, 2009; Перелік…, 2021). Метою роботи було проаналізувати його поширення на території України і сусідніх країн, зокрема визначити північну межу ареалу виду. Матеріалом слугували колекційні збори (Державний природознавчий музей НАН України, ентомологічна колекція кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка), власні спостереження, літературні дані, інформація з вебресурсів з біорізноманіття: GBIF - 3800 знахідок (GBIF, 2023; Megascolia…, 2023), iNaturalist – 3208 спостережень (iNaturalist, 2023), Центр даних «Біорізноманіття України» – 265 знахідок (Центр…, 2023), Національна мережа інформації з біорізноманіття – 127 знахідок (UkrBIN, 2017). Наведено дані про нову знахідку Megascolia maculata (Drury, 1773) у Тернопільській області (24.06.2022 р., с. Ласківці, Тернопільський р-н, 49.170338N, 25.568823E). Проаналізовано поширення виду в Україні і сусідніх країнах, подано карту поширення виду в регіоні та вказано на розширення ареалу виду у північно-західному напрямку. Ймовірно, у найближчі роки можемо очікувати її знахідки у Львівській і Волинській областях, а також у Польщі.  
Список літератури
 1. Алексенко Т.Л., Дімова Ж.О., Орлова К.С., Шевченко І.В. 2018. Безхребетні Дніпровсько-Бузької гирлової області, занесені до Червоної книги України (знахідки 2009-2017 рр.). Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 7 Т. 1. Київ : Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. С. 13–14.
 2. Бенгус Ю.В., Неко Д.В. 2022. Тварини Червоної книги України та резолюції 6 Бернської конвенції на території Харківської, Івано-Франківської, Сумської областей та Криму. Поширення раритетних видів біоти України: Т. 1 / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 27. Т. 1. Київ : Інститут зоології, UNCG; Чернівці : Друк Арт. С. 13–16.
 3. Берест З.Л. 2019. Знахідки безхребетних тварин, включених до Червоної книги України, на території Києва та Київської області. Матеріали до 4 видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 7 Т. 3. Київ. С. 33–35.
 4. Берест З.Л. 2022. Комахи Червоної книги України НПП «Нижньосульський» та прилеглих територій (Полтавська і Черкаська області). Поширення раритетних видів біоти України: Т. 1 / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 27. Т. 1. Київ: Інститут зоології, UNCG; Чернівці : Друк Арт. С. 17–18.
 5. Василюк О. 2022. Знахідки деяких видів тварин Червоної книги. Поширення раритетних видів біоти України: Т. 1 / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 27 Т. 1. Київ : Інститут зоології, UNCG; Чернівці : Друк Арт. С. 51–52.
 6. Васько Б.М. 2016. Оси-сколії в колекціях Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена (Київ). Українська ентомофауністика. Т. 7 № 4. С. 61–65.
 7. Васько Б.М. 2020. Нотатки до вивчення біології ос-сколій (Hymenoptera, Scoliidae). Українська ентомофауністика. Т. 11 № 5. С. 1–6.
 8. Воловник С.В. 2019. Нові дані про комах (Insecta), занесених до Червоної книги України. Матеріали до 4 видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 7 Т. 3. Київ. С. 70–71.
 9. Вітер С.Г. 2018. Знахідки тварин, занесених до Червоної книги України в АР Крим. Матеріали до 4 видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 7 Т. 1. Київ : Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. С. 114–122.
 10. Гончар Г.Ю., Кумпаненко О.С., Горобчишин В.А., Вишневський Д.О. 2022. Перетинчастокрилі комахи Червоної книги України на території Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника. Поширення раритетних видів біоти України: Т. 1 / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 27. Т. 1. Київ : Інститут зоології, UNCG; Чернівці: Друк Арт. С. 113–114.
 11. Горбенко Є.І. 2022. Комахи Червоної книги України на території НПП «Великий Луг» (Запорізька обл.). Поширення раритетних видів біоти України: Т. 1 / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 27. Т. 1. Київ : Інститут зоології, UNCG; Чернівці: Друк Арт. С. 119–120.
 12. Гудім А.О., Орлова К.С. 2018. «Червонокнижні» комахи НПП «Олешківські піски». Матеріали до 4 видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 7 Т. 1. Київ : Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. С. 220.
 13. Гулай О.В., Гулай В.В. 2018. Знахідки тварин Червоної книги України в Кіровоградській та Хмельницькій областях. Матеріали до 4 видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип.7 Т. 1. Київ : Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. С. 221–222.
 14. Єпішін В.В. 2018. Знахідки «червонокнижних» комах фауни України. Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 7 Т. 1. Київ : Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. С. 271–275.
 15. Жердєва Н.В. 2022. Знахідки тварин Червоної книги України на території західного та південного регіонів. Поширення раритетних видів біоти України: Т. 1 / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 27. Т. 1. Київ : Інститут зоології, UNCG; Чернівці : Друк Арт. С. 222.
 16. Заморока А.М., Бідичак Р.М., Геряк Ю.М., Глотов С.В., Капрусь І.Я., Козоріз Ю.Г., Мартинов О.В., Михайлюк-Заморока О.В., Пушкар Т.І., Різун В.Б., Слободян О.М., Смірнов Н.А., Утєвський С.Ю., Шпарик В.Ю. 2017. Розповсюдження рідкісних видів безхребетних тварин, занесених до Червоної книги України, в Івано-Франківській області. Укр. ентом. журн. Т. 2 № 13. С. 77–94.
 17. Ільмінська Л.О. 2019. Знахідки рідкісних тварин України. Матеріали до 4 видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 7, Т. 3. Київ. С. 131–132.
 18. Ільмінська Л.О. 2022. Спостереження рідкісних видів тварин, включених до Червоної книги України, а також резолюції 6 Бернської конвенції на Правобережній Наддніпрянщині, в межах басейну річки Гарський Тікич (Уманський, Тальвінський, Жашківський, Звенигородський райони). Поширення раритетних видів біоти України: Т. 1 / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 27 Т. 1. Київ : Інститут зоології, UNCG; Чернівці : Друк Арт. С. 223–230.
 19. Кавурка В.В., Геряк Ю.М., Дем’яненко С.О., Заїка М.І., Назаров Н.В., Попов Г.В., Прохоров О.В., Новицький С.М. 2018. Нові знахідки павукоподібних (Arachnida), багатоніжок (Myriapoda) та комах (Insecta), занесених до Червоної книги України. Матеріали до 4 видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 7 Т. 1. Київ : Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. С. 276–302.
 20. Кавурка В.В., Заїка М.І., Попов Г.В., Лазарев І.Є. 2019. Нові знахідки павукоподібних (Arachnida), багатоніжок (Myriapoda) та комах (Insecta), які занесені до Червоної книги України. Повідомлення 2. Матеріали до 4 видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 7 Т. 3. Київ. С. 134–141.
 21. Капелюх Я.І., Шимків Н.Я. 2022. Безхребетні природного заповідника «Медобори», занесені до Червоної книги України. Поширення раритетних видів біоти України: Т. 1 / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 27 Т. 1. Київ : Інститут зоології, UNCG; Чернівці : Друк Арт. С.230-238.
 22. Клетьонкін В.Г. 2018. Знахідки тварин Червоної книги України у Дворічанському районі Харківської області. Матеріали до 4 видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 7 Т. 1. Київ : Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. С. 357–363.
 23. Клетьонкін В.Г. 2019а. Знахідки тварин Червоної книги України у Дворічанському районі Харківської області. Матеріали до 4 видання Червоної книги України. Тваринний світ. / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 7 Т. 3. Київ. С. 143–145.
 24. Клетьонкін В.Г. 2019б. Оси родини Scoliidae (Hymenoptera, Aculeata) НПП «Дворічанський». Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Біологія». Вип. 32. C. 69–75.
 25. Конякін С.М. 2018. Знахідки раритетних видів тварин у деяких локалітетах Лісостепу України. Матеріали до 4 видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 7 Т. 1. Київ : Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. С. 378.
 26. Крайник Ю.М., Бусел В.А., Головко О.С., Горбенко Є.І. 2018. Фауна Червоної книги України Національного природного парку «Великий Луг». Матеріали до 4 видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 7 Т. 1. Київ : Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. С. 389–393.
 27. Лобачёв Е.А., Лукиянов С.В., Ручин А.Б., Антропов А.В. 2019. Первые находки сколии-гиганта Megascolia maculata (Drury, 1773) (Hymenoptera: Scoliidae) в Мордовии. Эверсманния. Энтомологические исследования в России и соседних регионах. Вып. 59–60. С. 75.
 28. Мамонтов С.Н. 2019. Новые сведения о находках сколии-гиганта Megascolia maculata (Drury, 1773) в Тульской области. Известия Тульского ГУ. Естественные науки. Вып. 2. С. 46–49.
 29. Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 19 січня 2021 року №29 «Перелік видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)». [online] Доступне https://mepr.gov.ua/files/docs/nakazy/2021/29/Перелік видів тварин _ включення до ЧКУ_наказ _29.pdf [Дата звернення 11 березня 2023 року]
 30. Некрасова О.Д., Марущак О.Ю., Оскирко О.С. 2019. Знахідки тварин фауни України занесених до Червоної книги України протягом 2015 та 2018 р. Матеріали до 4 видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 7 Т. 3. Київ. С. 234–236.
 31. Ніколенко А.В. 2022. Знахідки тварин Червоної книги в Дніпропетровській області. Поширення раритетних видів біоти України: Т. 1 / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 27 Т. 1. Київ : Інститут зоології, UNCG; Чернівці : Друк Арт. С. 319–320.
 32. Ніточко М.І. 2019. Рідкісні види комах (Insecta) у регіоні Чорноморського біосферного заповідника НАН України. Матеріали до 4 видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 7 Т. 3. Київ. С. 237–250.
 33. Островский А.М. 2018. О находках Megascolia maculata (Drury, 1773) (Hymenoptera: Scoliidae) на юго-востоке Беларуси. Веснік Магiлёўскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя А. А. Куляшова. Серыя В. Прыродазнаўчыя навукі (матэматыка, фізіка, біялогія). Т. 1, № 51. С. 83–89.
 34. Пархоменко В.В. 2022. Знахідки тварин Червоної книги у Сумській області. Поширення раритетних видів біоти України: Т. 1 / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 27 Т.1. Київ : Інститут зоології, UNCG; Чернівці : Друк Арт. С. 338–342.
 35. Перелік видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Волинської області. Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 14 вересня 2020 року №140. [online] Доступне http://surl.li/fjtth [Дата звернення 11 березня 2023 року]
 36. Ручин А.Б. 2020. Первая находка сколии-гаганта Megascolia maculata (Drury, 1773) (Hymenoptera: Scoliidae) в Рязанской области. Полевой журнал биолога. Т. 2 № 3. С. 219–224.
 37. Фатерыга А.В., Шоренко К.И. 2012. Осы-сколии (Hymenoptera: Scoliidae) фауны Крыма. Українська ентомофауністика. Т. 3 № 2. С. 11–20.
 38. Фриз-Дужак О.В. 2022. Знахідки рідкісних видів тваринного світу Немирівської територіальної громади. Поширення раритетних видів біоти України: Т. 1 / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип 27. Т. 1. Київ : Інститут зоології, UNCG; Чернівці : Друк Арт. С. 406–408.
 39. Хотинська височина . 2012. Ред. В.П. Коржик. Чернівці : ДрукАрт, 336 с.
 40. Центр даних «Біорізноманіття України» – інформаційний ресурс присвячений різноманіттю біоти України. Державний природознавчий музей НАН України. [online] Доступне http://dc.smnh.org/ [Дата звернення 10 березня 2023 року]
 41. Червона книга України. Тваринний світ. 2009. За ред. І.А. Акімова. Київ : Глобалконсалтинг, 624 с.
 42. Червона книга Українських Карпат. Тваринний світ. 2011. Заг. редакція О.Ю. Мателешко, Л.А. Потіш. Ужгород : Карпати, 336 с.
 43. Чурілов А.М. 2022. Знахідки раритетних комах (види включені до четвертого видання Червоної книги України, додатку ІІ Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі) у межах центральних, західних, південних регіонів України та АР Крим. Поширення раритетних видів біоти України: Т. 1 / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 27 Т. 1. Київ : Інститут зоології, UNCG; Чернівці : Друк Арт. С. 417–420.
 44. Шешурак П.Н., Вобленко А.С., Кавурка В.В., Назаров Н.В. 2019. Новые и малоизвестные находки насекомых, внесённых в Красную книгу Украины. Матеріали до 4 видання Червоної книги України. Тваринний світ. Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип.7 Т. 3. Київ. С. 321–331.
 45. Шешурак П.Н., Кавурка В.В., Назаров Н.В. 2022. Дополнение к списку находок беспозвоночных, внесённых в Красную книгу Украины, на территории Черниговской области и других регионов Украины. Поширення раритетних видів біоти України: Т. 1 / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 27 Т. 1. Київ : Інститут зоології, UNCG; Чернівці : Друк Арт. С. 424–458.
 46. Штейнберг Д.М. 1962. Фауна СССР. Насекомые перепончатокрылые. Сем. сколии (Scoliidae). Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР. Т. 8. С. 1–186.
 47. Яніш Є.Ю., Яніш Ю.В., Іванова К.А., Міклухіна О.Є. 2022. Зустрічі тварин, занесених до Червоної книги України. Поширення раритетних видів біоти України: Т. 1 / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 27. Т. 1. Київ : Інститут зоології, UNCG; Чернівці: Друк Арт. С. 462–463.
 48. Baťa L., Hoffer A., Šustera O. 1938. Prodromus blanokřídlého hmyzu Republiky Československé. Pars II. Sborník Entomologického Oddĕlení Národního Musea v Praze. T. 16. S. 166–223.
 49. Bogusch P., Straka J., Karas Z., Macek J., Dvořák L., Vepřek D., Říha M. 2011. Faunistic records from the Czech Republic. – 310. Klapalekiana. Т. 47. P. 91–99.
 50. Cartea Roşie a Republicii Moldova = The Red Book of the Republic of Moldova. 2015. Min. Mediului al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică & Inst. de Zoologie; Comisia Naţ.: Valeriu Munteanu [et al.]; col. red.: Gheorghe Duca (preşedinte) [et al.] – Ed. a 3-a. Ch. : Î.E.P. Ştiinţa, (Combinatul Poligr.). 492 p.
 51. GBIF | Global Biodiversity Information Facility. [online] Available from: https://www.gbif.org/ [Accessed 10 March 2023]
 52. A Community for Naturalists. 2008. iNaturalist. [online] Available at: https://www.inaturalist.org [Accessed 11 March 2023]
 53. Megascolia maculata (Drury, 1773) in GBIF Secretariat (2022). GBIF Backbone Taxonomy. [online] Available at: [Accessed 11 March 2023]
 54. Olszewski P., Wiśniowski B., Bogusch P., Pawlikowski T., Krzyżyński M. 2016. Distributional History and Present Status of the Species of the Family Scoliidae (Hymenoptera) in Poland and the Czech Republic. Acta Zoologica Bulgarica. Zoogeography and Faunistics. Vol. 68 № 1. P. 43–54.
 55. Osten T. 1999. Kritische Liste der palaearktischen Scoliiden (Hymenoptera, Scoliidae). Entomofauna. Bd. 20 Hf. 27. S. 422–428.
 56. Schmid-Egger Ch., Stefan Schmidt S. 2021. Unexpected diversity in Central European Vespoidea (Hymenoptera, Mutillidae, Myrmosidae, Sapygidae, Scoliidae, Tiphiidae, Thynnidae, Vespidae), with description of two species of Smicromyrme Thomson, 1870. ZooKeys. Vol. 1062. P. 49–72.
 57. Smetana V. 2015. Správa o aktuálnom výskyte Megascolia maculata (Hymenoptera: Scoliidae) v Leviciach (JZ Slovensko). Acta Musei Tekovensis Levice. T. 10. S. 206–207.
 58. Tischendorf S., Dieterich D. 2020. Nachweis der Dolch wespe Megascolia maculata (Drury 1773) in Hessen (Hymenoptera, Scoliidae) Wird die größte europäische Hautflüglerart in naher Zukunft zu einem festen Bestandteil der deutschen Fauna? Ampulex. Vol. 11. P. 18–21.
 59. UkrBIN. 2017. UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]. UkrBIN, Database on Biodiversity Information. [online] Available at: https://www.ukrbin.com [Accessed 11 March 2023]