UA EN
 
  Бокотей А. А., Климишин О. С.
Колекція тварин митрополита Йосифа Сліпого у фондах Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2023. - 39 - С. 13-18.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2023.39.13-18 Ключові слова: історія дослідження музейних колекцій, птахи, ссавці, митрополит Йосиф Сліпий, природничий музей, Львів На підставі літературних і власних досліджень історії природничих колекцій Державного природознавчого музею НАН України проаналізовано колекцію тварин митрополита Йосифа Сліпого, зібрану ним під час заслання у Сибіру і подаровану музею. Отримані результати будуть враховані при подальшому комплектуванні розділу «Віртуальні колекції» інформаційного ресурсу музею «Біорізноманіття України».  
Список літератури
  1. Бокотей А.А., Соколов Н.Ю. 2000. Каталог орнітологічної колекції Державного природознавчого музею. Львів. 164 с.
  2. Климишин О.С. 2001. Наукова концепція фондової роботи Державного природознавчого музею НАН України. Наукові записки Державного природознавчого музею. Т. 16. С. 5–34.
  3. Климишин О.С. 2003. Природнича музейна термінологія: Словник-довідник. Львів. 244 с.
  4. Климишин О.С. 2004. Історія формування зоологічних колекцій Державного природознавчого музею НАН України // Всеукр. наук. конф. «Наукові читання, присвячені 170-річчю заснування кафедри зоології та 100-річчю з дня народження професора О.Б. Кістяківського». Київ : Вид.-поліграф. центр «Київський університет». Збірник матеріалів. С. 74–76.
  5. Климишин О.С. 2010. Сучасні проблеми природничої музеології. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 26. С. 3–14.
  6. Климишин О.С. Основи природничої музеології. Львів. 2017. 177 с.
  7. Центр даних «Біорізноманіття України» – інформаційний ресурс присвячений різноманіттю біоти України. Державний природознавчий музей НАН України [online]. Доступне http://dc.smnh.org/ [Дата звернення 26 жовтня 2022 року].