UA EN
 
  Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. І.
Нові дані щодо поширення антропохорних видів наземних молюсків на заході України та можливі підходи до їх класифікації // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2023. - 39 - С. 111-122.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2023.39.111-122 Ключові слова: антропохорія, інтродуковані види, наземні молюски, захід України На підставі власних даних, матеріалів, переданих до лабораторії малакології або малакологічного фонду Державного природознавчого музею НАН України у м. Львові, а також критичного аналізу спостережень у двох базах даних громадянської науки (iNaturalist, UkrBIN), описано нові знахідки на заході України та, зокрема, у Львові та його найближчих околицях низки антропохорних видів наземних молюсків. У табличній формі проаналізовано часову і просторову представленість у західному регіоні України 23 видів, яки могли з’явитися тут лише за рахунок антропохорії. Наведено карти знахідок Cepaea nemoralis, Deroceras caucasicum, Oxychilus draparnaudi, O. translucidus на території м. Львова та у його найближчих околицях. Наведено перелік відомих достовірних місцезнаходжень C. nemoralis у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях. Аналогічні відомості представлені для спорідненого виду Cepaea hortensis з усіх адміністративних областей заходу України, крім Львівської, де цей вид є широко розповсюдженим у населених пунктах. За часом проникнення на захід України серед антропохорних видів наземних молюсків переважають відносно недавні вселенці, вперше достовірно виявлені не раніше 1990-х рр. Саме на межі ХХ і ХХІ ст. на заході України створилися оптимальні умови для вселення та подальшої акліматизації в урбанізованих біотопах багатьох адвентивних видів наземних молюсків, зокрема, теплолюбних видів середземноморського або кримського походження. Крім глобального потепління, цьому сприяла інтенсифікація торгівельних і транспортних зв’язків з іншими регіонами України та іншими європейськими країнами, а також діяльність садових центрів. Крім часу проникнення на проаналізовану територію, антропохорні види наземних молюсків можна класифікувати за шляхами цього проникнення (з інших регіонів України або з інших європейських країн, розташованих на захід від неї), характером їх сучасного розповсюдження на заході України, а також здатністю чи нездатністю проникати до природних біотопів поза межами населених пунктів.  
Список літератури
 1. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. 2021. Історія проникнення антропохорних видів молюсків на захід України. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 37. С. 173–180. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2021.37.161-172
 2. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. 2022. Фенотипічні маркери та історія інтродукції садової цепеї Cepaea hortensis (Gastropoda, Helicidae) до заходу України. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 38. С. 83–94. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2022.38.83-94
 3. Гураль-Сверлова Н.В., Савчук С.П. 2019. Антропохорні види наземних молюсків на заході України. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 35. С. 49–58. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.49-58
 4. Гураль-Сверлова Н.В., Савчук С.П. 2020. Нові знахідки антропохорних видів наземних молюсків на заході України. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 36. С. 213–214. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2020.36.213-214
 5. Климишин О.С. 2003. Природнича музейна термінологія: Словник-довідник. Львів. 244 с.
 6. Aubry S., Labaune C., Magnin F., Roche P., Kiss L. 2006. Active and passive dispersal of an invading land snail in Mediterranean France. Journal of Animal Ecology. Vol. 75. P. 802–813. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2656.2006.01100.x
 7. Balashov I., Kramarenko S., Shyriaieva D., Vasyliuk O. 2018. Invasion of a Crimean land snail Brephulopsis cylindrica into protect relict steppic hilltops (tovtrs) in Western Ukraine: a threat to native biodiversity? Journal of Conchology. Vol. 43. P. 59–69.
 8. Balashov I., Markova A. 2023а. Expansion of the invasive Balkan slug Tandonia kusceri (Stylommatophora: Milacidae): A new frontier in northern Ukraine and other new records. Folia Malacologica. Vol. 31. No. 1. P. 24-31. DOI: https://doi.org/10.12657/folmal.031.004
 9. Balashov I., Markova A. 2023b. A further northward expansion of the invasive land snails Monacha cartusiana and M. fruticola (Stylommatophora: Hygromiidae) in Eastern Europe. Folia Malacologica. Vol. 31 No. 1. P. 32–42. DOI: https://doi.org/10.12657/folmal.031.005
 10. Gural-Sverlova N., Gleba V.. Gural R. 2019. Einschleppung von Tandonia kusceri (Pulmonata: Milacidae) nach Transkarpatien und Verbreitung von Tandonia-Arten in der Ukraine. Malacologica Bohemoslovaca. Vol. 18. P. 19–26.
 11. Gural-Sverlova N.V., Gural R.I. 2020. First records of the land snail Monacha fruticola (Gastropoda, Stylommatophora, Hygromiidae) in Western Ukraine. Zoodiversity. Vol. 54 No. 2. P. 95–98. DOI: https://doi.org/10.15407/zoo2020.02.095
 12. Gural-Sverlova N., Gural R. 2021. Cornu aspersum (Gastropoda: Helicidae) in Western Ukraine with an overview of introduced species of land molluscs from this area. Malacologica Bohemoslovaca. Vol. 20. P. 123–135. DOI: https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-123
 13. Gural-Sverlova N., Gural R. 2022. Shell colouration and different introductions of the land snail Cepaea hortensis (Gastropoda: Helicidae) into Western Ukraine. Folia Malacologica. Vol. 30 No. 4. P. 221–233. DOI: https://doi.org/10.12657/folmal.030.025
 14. Gural-Sverlova N., Gural R. 2023. Three introduced Monacha (Gastropoda: Hygromiidae) species in and near Lviv with remarks on M. cartusiana spreading in Ukraine and its western part. Folia Malacologica. Vol. 31 No. 2. DOI: https://doi.org/10.12657/folmal.031.
 15. Gural-Sverlova N. V., Pisaryev S. M., Gural R. I. 2022. Further and further east: Steppe land snail Xerolenta obvia (Gastropoda, Geomitridae) expands its range in Ukraine. Zoodiversity. Vol. 56. P. 403–412. DOI: https://doi.org/10.15407/zoo2022.05.403
 16. Gural-Sverlova N., Rodych T. 2023. First records of introduced slugs of the genus Limacus (Gastropoda: Limacidae) in the Lviv region and their present distribution in Ukraine Malacologica Bohemoslovaca. Vol. 22. P. 4–12. DOI: https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-4
 17. Hausdorf B. 2000a. The genus Monacha in Turkey (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae). Archiv für Molluskenkunde. Vol. 128. P. 61–151.
 18. iNaturalist. 2023. iNaturalist: A Community for Naturalist [online]. Available at: http://www.inaturalist.org [Accessed 28 March 2023].
 19. Kerney M.P., Cameron R.A.D., Jungbluth J.H., 1983. Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. Hamburg-Berlin: Parey. 384 pp.
 20. Kurek K., Najberek K. 2009. From the Black Sea coast to Poland – an incredible journey of Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774). Folia Malacologica. Vol. 17 No. 1. P. 41–42. DOI: https://doi.org/10.2478/v10125-009-0005-0
 21. Pieńkowska J.R., Manganelli G., Giusti F., Lesicki A. 2015. Monacha claustralis (Rossmässler 1834) new to Polish and Czech malacofauna (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae). Journal of Conchology.Vol. 42. P. 79–93.
 22. Trautner J., 2000. Ein Ferntransport der Kartäuserschnecke, Monacha cartusiana (O.F.Müller, 1774) (Gastropoda: Stylommatophora: Helicidae), mit Anmerkungen zur passiven Ausbreitung bei Schnecken. Malakologische Abhandlungen des Staatlichen Museums für Tierkunde Dresden. B. 20. S. 161–163.
 23. UkrBIN. 2023. UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [online]. Available at: http://www.ukrbin.com [Accessed 28 March 2023].