UA EN
 
  Мамчур З. І., Драч Ю. А.
Бріофлора Романівського ландшафтного заказника та прилеглих територій (Львівська область) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2023. - 39 - С. 189-200.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2023.39.189-200 Ключові слова: мохоподібні, печіночники, регіонально-рідкісні види, Романівський ландшафтний заказник, регіональна екомережа Львівської області Проведені дослідження мохоподібних Романівського ландшафтного заказника та прилеглих територій, які належать до Північно-Подільсько-Дністерської ключової території регіональної екомережі Львівської області. На території дослідження виявлено 73 види мохоподібних з відділів Marchantiophyta (7 видів із класу Jungermanniopsida, 4 види – Marchantiopsida) і Bryophyta (2 види з класу Polytrichopsida, 60 видів – Bryopsida). Серед родин переважають Pottiaceae (9 видів, 6,6%), Brachytheciaceae (7 видів, 5,1%), Mniaceae (6 видів, 4,4%), Plagiotheciaceae (6 видів, 4,4%), Bryaceae (5 видів, 3,7%), Orthotrichaceae (4 види, 2,9%), решту родин є оліго- та моновидовими. Серед родів – Ptychostomum (4 види, 2,9%),Plagiothecium (4 види, 2,9%), Plagiomnium, Didymodon, Tortula та Orthotrichum – по 3 види (2,2%). За субстратною приналежністю найбільша кількість серед епігейних мохоподібних. Епіфіти переважають на корі листяних дерев, або ж у прикореневій зоні бука. Натомість епіксили добре розвиваються на різних стадіях гниття різноманітних видів мертвої деревини. Найбагатшими за видовим різноманіттям мохоподібних є скельні ділянки серед лісу, які знаходяться за межами заказника. Мохоподібні заселяють також антропогенно порушені біотопи, зокрема, кар’єри з видобутку піску, та агроугіддя. На основі географічного аналізу бріофлору цієї території можна охарактеризувати як неморально-бореальну за участі аридного й космополітного елементів. Особливості географічного поширення мохоподібних у наявності великих ареалів, відповідно частка ендеміків серед них незначна. Регіонально рідкісними для мішанолісової зони є Alleniella besseri, Aloina rigida, Marchantia quadrata, Taxiphyllum wissgrillii. Для неморальної – Pellia endiviifolia, Porella platyphylla, Lophocolea bidentatа, Encalypta streptocarpa. Дані про видовий склад мохоподібних та їхню субстратну приналежність дають можливість ширше оцінити видове різноманіття. Наведений созологічний аналіз бріофлори вказує на необхідність подальшого детальнішого дослідження бріофлори. На основі проведених бріофлористичних досліджень Романівського ландшафтного заказника та прилеглих територій укладено анотований список мохоподібних.  
Список літератури
 1. Бачурина Г.Ф., Мельничук В.М. 2003. Флора мохів України. Вип. 4. К.: Академперіодика, 255 с.
 2. Бачурина Г.Ф., Мельничук В.М. 1989. Флора мохів Української РСР. Андреєві, брієві. Вип. 1. К. : Наук. думка, 1987. 180 с.; Вип. 2. 1988. 180 с.; Вип. 3. 176 с.
 3. Бойко М.Ф. 2010. Раритетні види мохоподібних фізико-географічних рівнинних зон та гірських ландшафтних країн України. Чорноморськ. ботан. журнал. 6, № 3. С. 294–315.
 4. Геренчук К.І. 1972. Природа Львівської області. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 152 с.
 5. Зеров Д.К. 1964. Флора печіночних і сфагнових мохів України. Київ : Наук. думка. 356 с.
 6. Львівська область: природні умови та ресурси: монографія. 2018. За заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М. Назарука. Львів : Видавництво Старого Лева, 592 с.
 7. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Львівській області в 2021 році. 2021. Доступне https://deplv.gov.ua/regionalna-dopovid-pro-stan-nps/
 8. Улична К.О. 1976. Бріологічний гербарій. Печіночні мохи. Каталог музейних фондів: зб. наук. праць. К.: Наук. думка, С. 57–73.
 9. Улична К.О., Вороніна Н.М. 1979. Листяні мохи. III. Каталог музейних фондів: зб. наук. праць. К. : Наук. думка. С. 4–18.
 10. Улична К.О. 1978. Листяні мохи. I, II. Каталог музейних фондів: зб. наук. праць. К.: Наук. думка. С. 5–92.
 11. Dierßen K. 2001. Distribution, ecological amplitude and phytosociological charakterization of European bryophytes. Bryophytorum Bibliotheca. Band 56. Berlin – Stuttgard : J. Cramer. 289 p.
 12. Ellenberg H., Leuschner C. 2010. Zeigerwerte der Panzen Mitteleuropas in: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen: in ökologischer, dynamischer und historischer Sicht. Utb (Pointer values of the plants of Central Europe in: Vegetation of Central Europe with the Alps: in an ecological, dynamic and historical perspective. Utb). 110 p.
 13. Frego K.A. 2007. Bryophytes as potential indicators of forest integrity. Forest ecology and management. 242 (1). P. 65–75. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.01.030
 14. Hill M.O., Preston C.D., Bosanquet S.D.S., Roy D.B. 2007. BRYOATT: Attributes of British and Irish mosses, liverworts, and hornworts – NFRC Centre for Ecology and Hydrology and Countryside Council for Wales, Saxon Print Group, Norwich. 88 p.
 15. Hodgett, N., Cálix M., Englefield E., Fettes N., García Criado M., Patin L., Nieto A., Bergamini A., Bisang I., Baisheva E., Campisi P., Cogoni A., Hallingbäck T.,Konstantinova N., Lockhart N., Sabovljevic M., Schnyder N., Schröck C., Sérgio C., Sim Sim M., Vrba J., Ferreira C.C., Afonina O., Blockeel T., Blom H., Caspari S., Gabriel R., Garcia C., Garilleti R., González Mancebo J., Goldberg I., Hedenäs L., Holyoak D., Hugonnot V., Huttunen S., Ignatov M., Ignatova E., Infante M., Juutinen R., Kiebacher T., Köckinger H., Kučera J., Lönnell N., Lüth M., Martins A., Maslovsky O., Papp B., Porley R., Rothero G., Söderström L., Ştefǎnuţ S., Syrjänen K., Untereiner A., Váňa J. Ɨ, Vanderpoorten A., Vellak K., Aleffi M., Bates J., Bell N., Brugués M., Cronberg N., Denyer J., Duckett J., During H.J., Enroth J., Fedosov V., Flatberg K.-I., Ganeva A., Gorski P., Gunnarsson U., Hassel K., Hespanhol H., Hill M., Hodd R., Hylander K., Ingerpuu N., Laaka-Lindberg S., Lara F., Mazimpaka V., Mežaka A., Müller F., Orgaz J.D., Patiño J., Pilkington S., Puche F., Ros R.M., Rumsey F., Segarra-Moragues J.G., Seneca A., Stebel A., Virtanen R., Weibull H., Wilbraham J., Żarnowiec, J. 2019. A miniature world in decline European Red List of Mosses, Liverworts and Hornworts. Brussels, Belgium : IUCN. 100 p.
 16. Hodgetts N.G., Söderström L., Blockeel T.L., Caspari S., Ignatov M.S., Konstantinova N.A., Lockhart N., Papp B., Schröck C., Sim-Sim M., Bell D., Bell N.E., Blom H.H., Bruggeman-Nannenga M.A., Brugués M., Enroth J., Flatberg K.I., Garilleti R., Hedenäs L., Holyoak D.T., Hugonnot V., Kariyawasam I., Köckinger H., Kučera J., Lara F., Porley R.D. 2020. An annotated checklist of bryophytes of Europe, Macaronesia and Cyprus. Journal of Bryology. 42(1). P. 1–116.
 17. Krupa I. 1885. Zapiski bryologiczne z okolic Lwowa, Krakowa i Wschodnich Karpat. Spraw. Komis. Fizyogr. 19. S. 133–167.
 18. Mamchur Z., Drach Y., Ragulina M., Prytula S., Antonyak H. 2021. Substrate groups of bryophytes in the territory of the Znesinnya regional landscape park (Lviv, Ukraine). Contributii Botanice. (56). P. 65-77. DOI: 10.24193/Contrib.Bot.56.7
 19. Mamchur Z., Drach Yu., Antonyak H. 2020. Ecological features and synanthropization of bryoflora in the Pohulyanka forest park (Lviv city, Ukraine). Contribuţii Botanice. (55). LV: P. 83–95. DOI: 10.24193/Contrib.Bot.55.5
 20. Pykälä J. 2019. Habitat loss and deterioration explain the disappearance of populations of threatened vascular plants, bryophytes and lichens in a hemiboreal landscape. Global Ecology and Conservation. 18, e00610. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00610