UA EN
 
  Гуштан К.В. Особливості біотопної диференціації спектрів екоморф угруповань амфібіотичних комах (Іnsecta: Еphemeroptera, Рlecoptera, Оdonata) гідроекосистем Українських Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2019. - 35 - С. 59-66. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.59-66 Ключові слова: Амфібіотичні комахи, одноденки, бабки, веснянки, екоморфа Встановлено особливості біотопної диференціації спектрів екоморф амфібіотичних комах (Insecta: Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata) лотичних екосистем Українських Карпат. Серед екоморф Ephemeroptera домінуючими за чисельністю у складі угруповань та кількістю представлених видів виявились: підклас плоскотілі великозяброві збирачі-зіскоблювачі та хижаки; підклас сіфлонуроїдні дрібнозяброві збирачі-зіскоблювачі. Для епіритралі домінуючими екоморфами серед веснянок є криптобіонти щілин бріофіли; для метаритралі – фітофільні криптобіонти подрібнювачі; літофільні криптобіонти, які полюють із засідки – переважають в гіпоритралі.  
Список літератури
 1. Архіпова Х.І, Різун В.Б., Мартинов О.В., Годунько Р.Й. Еталонні колекції амфібіотичних комах України: концептуальні підходи до формування, поповнення та функціонування // Біологічні Студії. – 2018. – Том 12, № 2. – С. 99-116 .
 2. Афанасьєв С.О. Структура біотичних угруповань та оцінка екологічного статусу річок басейну Тиси. – К.: СП "Інтертехнодрук", 2006. – 101 с.
 3. Годунько Р.Й., Данко М.М. Горизонтальний розподіл амфібіотичних комах ритралі ріки Мізунка // Праці міжнар. конф. "Сучасні проблеми біології, ветеринарної медицини, зооінженерії та продуктів тваринництва". – Львів, 1997. – С. 466-468.
 4. Годунько Р.Й. Структурно-функціональна організація угруповань одноденок (Insecta, Ephemeroptera) річкових екосистем Українських Карпат: дис. на здобуття наукового ступеня канд. біологічних наук: 03.00.16. – Львів, 2001. – 222 с.
 5. Годунько Р.Й. Структурно-функціональна організація угруповань одноденок (Insecta, Ephemeroptera) річкових екосистем Українських Карпат: Автореф. дис… кандидата биол. наук: 03.00.16 / Чернівці. – 2001. – 17 с.
 6. Гуштан К.В. Біотопний розподіл спектрів екоморф угруповань амфібіотичних комах (Insecta: Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata) річки Кам’янка (НПП "Сколівські Бескиди") // Зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю "Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї річниці НПП "Мале Полісся" (м. Славута, Хмельницька обл., 23-25 травня 2018 року). Друкарня ТОВ "Каліграф" 2018. – С. 116-119.
 7. Гуштан Е.В. Экоморфологическая классификация личинок стрекоз (Insecta: Odonata) Украинских Карпат // Изв. Харьков. энтомол. о-ва. – Харьков, 2016. – Т. XXIV, Вып. 1. – С. 5-21.
 8. Гуштан К.В. Спектри екоморф угруповань амфібіотичних комах (Insecta: Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata) в гідроекосистемах Українських Карпат: дис. на здобуття наукового ступеня канд. біологічних наук: 03.00.16. – Львів, 2017. – 265 с.
 9. Гуштан К.В. Екоморфологічна характеристика личинок веснянок (Insecta: Plecoptera) карпатського регіону // Українська ентомофауністика. – К., 2016. – Т. 7, № 3. – С. 22-23.
 10. Мартынов А.В. Поденки (Ephemeroptera) ритральной и кренальной зон водотоков Донецкой возвышенной физико-географической области (Восточная Украина): видовой состав, экологические особенности // Кавказский Энтомологический Бюллетень. –2014. – 10(1). – С. 3–18.
 11. Allan J.D. Feeding habits and prey consumption of three setipalpian stoneflies (Plecoptera) in a mountain stream D. Allan // Ecology. – 1982. – 63. – P. 26-34.
 12. Distributional and Quantitative Patterns of Ephemeroptera and Plecoptera in the Czech Republic: A Possibility of Detection of Long–term Environmental Changes of Aquatic Biotopes / T. Soldán, S. Zahrádková, J. Helešic, L. Dušek, V. Landa // Folia Facult. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biologia. – 1998. – Vol. 98. – 305 p.
 13. The river continuum concept / R.L. Vannote, G.W. Minshall, K.W. Cummins, J.R. Sedell, C.E. Gushing // Can. J. Fish. Aquat. Sci. – 1980. – 37. – P. 130-137.