UA EN
 
  Ходзінський В.П., Черемних Н.М.
Кріт звичайний (Talpa europaea L., 1758) у фондах Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2018. - 34 - С. 29-36.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2018.34.29-36 Ключові слова: Talpa, експонат, колекція, музей Опрацьовано експонати (n=280 екз.) крота звичайного (Talpa europaea L.,1758) з фондів Державного природознавчого музею НАН України. Основний матеріал зібрано в травні-серпні 23 колекторами у період 1868-1998 рр. Проведено морфометрію 86% особин крота, 52% особин перед препаруванням було зважено, стать встановлено у 81% особин, вік – у 73% ос. Натуралії крота з фондів музею здобуті або знайдені на території Болгарії (1 місце збору) та шести областей заходу України (30 місць збору). Співвідношення статей особин крота, експонати яких зберігаються у фондах музею, становить 1,0 : 0,7 (♂ : ♀), вікових груп – 1,0 : 0,3 (ad. : subad.).  
Список літератури
  1. Ходзінський В.П., Черемних Н.М. Про колекцію експонатів крота звичайного (Talpa europaea L., 1758) у фондах Державного природознавчого музею // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Першої міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 квітня 2014 р., м. Хотин) / відп. ред. І.В. Скільський. – Чернівці: Друк Арт, 2014. – С. 336-337.