UA EN
 
  Lenevych O. I., Maryskevych O. G., Shpakivska I. M.
Estimation the impact of the linear form of recreation on the properties of brown forest soils (for example NPP «Skolivski Beskydy», Ukrainian Carpathians) // Proc. of the State Nat. Hist. Mus. - Lviv, 2020. - 36. - P. 61-68.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2020.36.61-68 Key words: recreation influence, soil density, soil biotic activity, tourist route, NPP «Skolivski Beskydy». The article analyses the impact of recreational loading on brown forest soils by physical, water-physical, agrochemical and biotic properties. It was found that the density of soil structure on the trails increased by 1.1-1.9 times and field soil moisture decreases by 1.8-1.9 times. In the initial stages of recreational degression, the humus content is recorded slightly higher compared to the control area, while on trails with a higher recreational load, on the contrary, decreases by more than 50%. Indicators of biotic activity is catalase activity of soil and biomass of soil biota. Depending on the stage of recreational regression, the indicators of biotic activity decreased by 25-60% compared with the control. As the criteria for estimating the impact of recreation activities on the soil: the width of the trail, the parallels trails, the density of the soil structure and the forest litter. Аccording to the results of field and laboratory studies: trail «Starovikovi lisy» are included in the I category and the trail «Dolynoyu richky Kamyanka» to the IV category, route «Skole-Parashka» – ІІІ category.  
References
 1. Arinushkіna E. V. Rukovodstvo po khimicheskomu analizu pochv. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta, 1970. – 482 s. [In Russian]
 2. Blagodatskii S. A., Blagodatskaia E. V., Gorbenko A. Iu., Panikov N. S. Regidratatcionnyi metod opredeleniia biomassy mikrooganizmov v pochve // Pochvovedenie, 1987. – № 4. – S.64-71. [In Russian]
 3. Vovk O.B. Antropohenni grunty Roztochchia-Opillia ta yikh spromozhnist shchodo ekolohichnykh funktsii. Avtoref. Dys... kand. biol. nauk. – Dnipropetrovsk, 2003. – S. 20. [In Ukrainian]
 4. Vovk O.B. Ekoloho-funktsionalni osoblyvosti hruntovoho pokryvu miskykh parkiv (na prykladi m. Lvova) // Hruntoznavstvo, 2004. – T.5, № 1-2. – S. 86-93. [In Ukrainian]
 5. Geltcer Iu. Pokazateli biologicheskoi aktivnosti v pochvennykh issledovaniiakh // Pochvovedenie, 1990. - №9. – S. 47-59. [In Russian]
 6. Grunty Lvivskoi oblasti: kolektyvna monohrafiia / za red. S.P. Pozniaka. – Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2020. – 424 s. + vkl. [In Ukrainian]
 7. Ekolohichna sytuatsiia na pivnichno-skhidnomu makroskhyli Ukrainskykh Karpat / Holubets M.A.. – Lviv: Polli, 2001. – 163 c. [In Ukrainian]
 8. Zapotochnyi M.M. Vplyv rekreatsiinykh navantazhen na vodopronyklyvist lisovykh gruntiv // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 2012. – Vyp. 22.9. – S. 92-95. [In Ukrainian]
 9. Zapotochnyi M.M. Rekreatsiine lisokorystuvannia na pivnichno-skhidnomu mehaskhyli Ukrainskykh Karpat. Avtoref. dys... kand. s.-h. nauk. – Lviv, 2015. – 19 s. [In Ukrainian]
 10. Ivonin V.M. Vliianie turizma na protcessy erozii pochv v lesakh nizkogorii severo-zapadnogo Kavkaza // Nauchnyi zhurnal Rossiiskogo NII problem melioratcii, 2014. ‒ №4 (16). – S. 87-104. [In Russian]
 11. Kachinskii N.A. Fizika pochvy. Ch. 1. – M.: Vyssh. Shk., 1965. – 323 s. [In Russian]
 12. Kryterii ta metodyka identyfikatsii pralisiv i starovikovykh lisiv (kvazi-pralisiv) / Za red. R. Volosianchuka, B. Protsia, O. Kahala. – Lviv: Liha-press, 2017. – 36 s. [In Ukrainian]
 13. Kuibyshev S.V. Prostranstvennaia izmenchivost svoistv pochvy v rekreatcionnomu lesu // Pochvovedenie, 1987. ‒ №9. – S. 96-100. [In Russian]
 14. Lenevych O. I. Vplyv rekreatsiinoho navantazhennia na vlastyvosti gruntiv lisovykh ekosystem NPP «Skolivski Beskydy» (Ukrainski Karpaty) Avtoref. dys. kand. biol. nauk. – Lviv, 2017. – 20 s. [In Ukrainian]
 15. Lenevych O.I. Biotychna aktyvnist gruntiv na ekoloho-piznavalnomu marshruti “m. Skole-h. Parashka-s. Maidan” (NPP «Skolivski Beskydy», Ukrainski Karpaty) // «Biolohiia ta ekolohiia gruntiv». Materialy I-i vseukrainskoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (Lviv 2015). – Lviv, 2015. – S. 49-51. [In Ukrainian]
 16. Lenevych O.I., Maryskevych O.H. Aktyvnist katalazy, yak indykator rekreatsiinoho vplyvu na grunty NPP «Skolivski Beskydy» // Stan i bioriznomanittia ekosystem Shatskoho natsionalnoho pryrodnoho parku ta inshykh pryrodookhoronnykh terytorii. Mizhnarodna naukova konferentsiia (m. Lviv, 10-13 veresnia 2020 r.). – Lviv, 2020. – S. 59-62. [In Ukrainian]
 17. Lenevych O.I., Maryskevych O.H. Ekolohichni kryterii otsiniuvannia turystychnykh marshrutiv u hirskomu rehioni (na prykladi natsionalnoho pryrodnoho parku «Skolivski Beskydy») // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 2015. – Vyp. 25.6. – S.153-158. [In Ukrainian]
 18. Lenevych O.I., Maryskevych O.I. Fermentatyvna aktyvnist burykh lisovykh gruntiv (Skolivski Beskydy, Ukrainski Karpaty) // «Molod i postup biolohii»: zbirnyk tez KhII Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii studentiv i aspirantiv (m. Lviv, 19-21 kvitnia 2016 r.). – Lviv, 2016. – S. 161-162. [In Ukrainian]
 19. Lenevych O.I., O.H. Maryskevych, V.I. Kozlovskyi. Vplyv vytoptuvannia na hidrofizychni vlastyvosti burozemiv lisovykh ekosystem NPP «Skolivski Beskydy» (Ukrainski Karpaty) // Visnyk Lviv. un-tu. Seriia biolohichna, 2014. – Vyp. 67. – S. 98-107. [In Ukrainian]
 20. Litopys pryrody 2016. – Skole, 2017. – T17. – S. 188. [In Ukrainian]
 21. Litopys pryrody. 1999-2000.- Skole, 2001. – T1 – S. 5-10. [In Ukrainian]
 22. Mariskevich O.G. Ekologicheskaia rol pochvennykh fermentov v biogeotcenozakh vysotnogo profilia severnogo makrosklona Ukrainskikh Karpat. Avtoref. diss. kand. biol. nauk. – Dnepropetrovsk, 1991. – 17s. [In Russian]
 23. Maryskevych O.H., Lenevych O.I. Otsinka vplyvu liniinoi formy rekreatsii na grunty v mezhakh pryrodookhoronnykh terytorii (na prykladi NPP «Skolivski Beskydy») // Pryrodookhoronni, istoryko-kulturni ta ekoosvitni aspekty zbalansovanoho rozvytku Ukrainskykh Karpat: Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii prysviachenoi 15-i richnytsi NPP «Hutsulshchyna» (m. Kosiv, 8-9 chervnia 2017 r). – Kosiv, 2017. – S. 437-444. [In Ukrainian]
 24. Maryskevych O.H., Shpakivska I.M. Vplyv rekreatsiinoho navantazhennia na gruntovyi pokryv lisovoi ekosystemy // Naukovyi visnyk Natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Lisivnytstvo, 2001. – 46. – S.34-40. [In Ukrainian]
 25. Metodychni rekomendatsii shchodo vyznachennia maksymalnoho rekreatsiinoho navantazhennia na pryrodni kompleksy ta ob’iekty u mezhakh pryrodno-zapovidnoho fondu Ukrainy za zonalno-rehionalnym rozpodilom / Ukladachi: S.S. Komarchuk,A.V. Shlapak, V.P. Shlapak ta in. – K.: Vyd-vo «Fitosotsiotsentr», 2003. – 51 s. [In Ukrainian]
 26. Nakaz Ministerstva okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha Ukrainy “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro rekreatsinu diialnist u mezhakh terytorii ta ob’iektiv pryrodozapovidnoho fondu Ukrainy” [Elektronnyi resurs]. – 2009. - №330. – Rezhym dostupu: http://zakon/nau/ua/doc/?code=z0679-09 [In Ukrainian]
 27. Nikitin B.A. Opredelenie soderzhaniia gumusa v pochve // Agrokhimiia, 1972. – № 3. – S. 123-125. [In Russian]
 28. Rysin L.P., Poliakova G.A. Vliianie rekreatcionnogo lesopolzovaniia na rastitelnost // Prirodnye aspekty rekreatcionnogo ispolzovaniia lesa. – M.: Nauka, 1987. – S. 4-26. [In Russian]
 29. Rysin L.P., Rysin S.L. Prirodnye i sotcialnie aspekty rekreatcionnogo ispolzovaniia lesov // Lesokhoziaistvennaia informatciia, 2008. ‒ № 6-7. ‒ S. 37-52. [In Russian]
 30. Stoiko S.M., Kopach V. Storichchia stvorennia pralisovykh rezervativ v Ukrainskykh Karpatakh. – Lviv, 2012. – 60 s. [In Ukrainian]
 31. Khaziev F.Kh Sistemno-ekologicheskii analiz fermentativnoi aktivnosti pochv, 1982. – 202 s. [In Russian]
 32. Chornobai Yu.M., Vovk O.B., Orlrv O.L. Morfo-funktsionalna otsinka gruntiv NPP “Hutsulshchyna” // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu NAN Ukrainy.- Lviv, 2004. – T. 19. – S. 71-82. [In Ukrainian]
 33. Shpakivska I. M. Ekofiziolohichni parametry gruntovykh mikroorhanizmiv burozemiv borealnoho riadu na verkhnii mezhi lisu Chornohory (Ukrainski Karpaty) // Naukovi osnovy zberezhennia biotychnoi riznomanitnosti, 2010. - T. 1(8), № 1. - S. 307-322. [In Ukrainian]
 34. Beyfild N.H. Deyaki naslidky khodʹby ta katannya na lyzhakh na roslynnistʹ u Kernhormi. U: Daffi E., Uatt A.S. Naukove upravlinnya roslynnymy ta tvarynnymy spilʹnotamy dlya zberezhennya. - Blekvell, Oksford, Velykobrytaniya, 1971. -R. 469–485.[In England]
 35. Bek T., Yorhensen R.H., Kandeler E. ta in. Mizhlaboratorne porivnyannya desyaty riznykh sposobiv vymiryuvannya gruntovoyi mikrobnoyi biomasy S // ilruntova biol. ta Biokhim, 1997. - Vyp. 29. - N 7. - S. 1023-1032. [In England]
 36. Khill R., Pikerinh K.M. Vidminnosti v stiykosti trʹokh subtropichnykh typiv roslynnosti do eksperymentalʹnoho vytoptuvannya // Zhurnal ekolohichnoho menedzhmentu, 2009. - Vyp. 90. S. 1305–1312. [In England]
 37. Prendky R. Otsinka vplyvu pryrodnomu seredovyshchu natsionalnoho parku Beshchady v mezhakh pishykh turystychnykh marshrutiv u 1995-1999 rokakh - porivniannia rezultativ monitorynhu. Litopysy pryrody Beshchady, 1999. - (8). 343-352 [In Polish]
 38. Prendky R. Zmina povitriano-vodnykh vlastyvostei gruntiv v mezhakh pishokhidnykh stezhok natsionalnoho park Beshchady, 2000. - (9). 225- 235 [In Polish]