UA EN
 
  Beshley S.V., Sokhanchak R.R., Baranov V.I., Karpinets L.I. Selection of resistant plants for the biotic stage of the recultivation of the dump of the Central concentrating mill "Chervonogradska" (Lviv region) // Proc. of the State Nat. Hist. Mus. - Lviv, 2019. - 35. - P. 83-88. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.83-88 Key words: Dumps of coal mines, microclimatic conditions, conditions of dumps substrates, resistant species The properties of the substrate and microclimate conditions were analyzed on various elements of the mesorelief of the dump of Central concentration mill "Chervonogradska". The most adverse conditions were found at the top of the dump and its terraces due to high intensity of lighting, temperature, high content of heavy metals in substrates and their actual acidity. It was shown that Pinus sylvestris L. is a promising species for the biotic recultivation stage for terraces of dumps. We recommended to use perennial grass root species of plants, e.g. Calamagrostis epigeios (L.) Roth and Sorghum halepense (L.) Pers., for recultivation a slopes of dumps. The Petasites hibridus L. and Phragmites australis Cav. Trin ex Steud. are offered for the renovation of the bases and microhardness of the dumps with sufficient moisture. The high remediation ability of plants and their affiliation by the environmental groups to heliophytes, thermophiles, acidophiles, oligotrophes and xeromezophytes are the main requirements for reclamation plants on the non-renovated dumps.  
References
 1. Arinushkina E.V. Rukovodstvo po khimicheskomu analizu pochv. – M.: Izd-vo MGU, 1970. – 488 s. [In Russian]
 2. Baranov V.I. Ekolohichnyi opys porodnoho vidvalu vuhilnykh shakht TsZF ZAT "Lvivsystemenerho" yak ob’iekta dlia ozelenennia // Visn. Lviv. un-tu, ser. biol. – 2008. – Vyp. 46. – S. 172-178. [In Ukrainian]
 3. Baranov V.I., Huz M.M., Havryliak M., Vashchuk S.P. Vyvchennia vmistu vazhkykh metaliv u derevnykh roslyn na devastovanykh hruntakh porodnoho vidvalu vuhilnykh shakht // Nauk. visn. UkrDLTU // 3b. nauk.-tekhn. prats. – L.: UkrDLTU. – 2010. – Vyp. 20.1. – S. 68-72. [In Ukrainian]
 4. Bashutska U.B. Suktsesii roslynnosti porodnykh vidvaliv shakht Chervonohradskoho hirnychopromyslovoho raionu. – Lviv: RVV NLTU Ukrainy, 2006. – 178 s. [In Ukrainian]
 5. Beshlei S.V., Baranov V.I., Mykiievych I.M. Zmina substrativ vidvaliv porody Chervonohradskoho hirnychopromyslovoho raionu pry zarostanni kunychnykom nazemnym (Salamagrostis epigeios (L.) Roth) // Biolohichni studii / Studia Biologica. – 2010. – T. 4(№ 2). – S. 75-82. [In Ukrainian]
 6. Beshlei Z., Beshlei S., Baranov V., Terek O. Vplyv substrativ vidvalu vuhilnykh shakht na vmist peroksydu vodniu ta aktyvnist peroksydazy u Sorghum halepense (L.) Pers // Nauk. visn. Cherniv. un-tu. Biolohiia (Biolohichni systemy). – 2014. – T. 6, Vyp. 2. – S. 185-189. [In Ukrainian]
 7. Beshlei Z., Beshlei S., Baranov V., Terek O. Pohlynannia vazhkykh metaliv Sorghum halepense iz substrativ porodnoho vidvalu // Visn. Kharkiv. nats. ahrar. un-tu. Ser. Biolohiia. – 2014. – Vyp. 2. – S. 97-100. [In Ukrainian]
 8. Vashchuk S., Baranov V., Bania A., Fetsko Z., Karpinets L. Nakopychennia vazhkykh metaliv u orhanakh roslyn hirchaka yaponskoho (Polygonum suspidatum Sieb. et Zucc) ta kremeny hibrydnoi (Petasites hibridus L.) za dii vytiazhok substrativ vidvalu vuhilnykh shakht // Visn. Lviv. un-tu. Seriia biolohichna. – 2012. – Vyp. 60. – S. 182-189. [In Ukrainian]
 9. Voitsekhivska O.V., Kapustian A.V., Kosyk O.I. ta in. Fiziolohiia roslyn: praktykum. – Lutsk: Teren, 2010. – 420 s. [In Ukrainian]
 10. Gavrilenko V.F., Ladygina M.E., Khandobina L.M. Bolshoi praktikum po fiziologii rastenii. Fotosintez. Dykhanie. Uchebnoe posobie. – M.: Vyssh. shk., 1975. – 392 s. [In Russian]
 11. Ipatov V.S., Tarkhova T.N. Mikroklimat mokhovykh i lishainikovykh sinuzii v sosniake zelenomoshno-lishainikovom // Ekologiia. – 1982. – № 4. – S. 27. [In Russian]
 12. Lakin G.F. Biometriia: Ucheb. posobie dlia biol. spetc. vuzov // 4-e izd. M.: Vyssh. shk., 1990. – 352 s. [In Russian]
 13. Metodicheskie rekomendatcii po provedeniiu polevykh i laboratornykh issledovanii pochv i rastenii pri kontrole zagriazneniia okruzhaiushchei sredy metallami. – M.: Gidrometeoizdat, 1981. [In Russian]
 14. Pravyla provedennia biolohichnoi rekultyvatsii porodnykh vidvaliv vuhilnykh shakht Ukrainy. Vydannia ofitsiine. – K.: Vyd-vo "Minvuhleprom Ukrainy". – 2007. – 30 c. [In Ukrainian]
 15. Promyshlennaia botanika / E. N. Kondratiuk, V. P. Tarabrin, R. I. Burda i dr. – K.: Nauk. dumka, 1980. – 260 s. [In Russian]
 16. Fonovyi vmist mikroelementiv u gruntakh Ukrainy // Za red. A.I. Fatieieva, Ya.V. Pashchenka. – Kharkiv. – 2003. – 117 s. [In Ukrainian]
 17. Iurkiv Z.M. Barkhat amurskyi yak vysokoproduktyvna poroda v lisovykh kulturakh Roztochchia ta Opillia // Nauk. visn. / Zb. nauk-tekhn. prats: Lisivnytski doslidzhennia v Ukraini. IKh Pohrebniakivski chytannia. – Lviv: UkrDLTU. – 2003. – Vyp. 13.3. – S.253-257. [In Ukrainian]
 18. Iurkiv Z.M. Poshyrennia barkhata amurskoho u lisovykh nasadzhenniakh Ukrainy // Nauk. visn. UkrDLTU: Stan i tendentsii rozvytku lisivnychoi osvity, nauky ta lisovoho hospodarstva v Ukraini. – Lviv: Vyd-vo UkrDLTU. – 2004. – Vyp. 14.6. – S. 180-186. [In Ukrainian]
 19. Jiang, X., Lu, W. X., Zhao, H. Q., Yang, Q. C., and Yang, Z. P.: Potential ecological risk assessment and prediction of soil heavy-metal pollution around coal gangue dump // Nat. Hazards Earth Syst. Sci. – Vol. 14, is. 6. – Р. 1599-1610.
 20. Rana V., Maiti SK. Differential distribution of metals in tree tissues growing on reclaimed coal mine overburden dumps, Jharia coal field (India) // Environmental Science and Pollution Research. (ESPR). – 2018. – Vol. 25. – P. 1-14.