UA EN
 
  Klymyshyn O.S. History of the publishing activity of the State Natural History Museum of the NAS of Ukraine // Proc. of the State Nat. Hist. Mus. - Lwiw, 2019. - Vol. 35. - P. 157-160. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.157-160 Key words: Publishing activity, monographs, scientific articles, catalogs The publishing activity of the museum for the whole period of its existence is analyzed, starting from the first published in the museum by V. Didushitsky in 1880 and up to 2018 inclusive. Approximately this work is about 3.5 thousand publications, among which 84 monographs; 35 issues of the scientific miscellany "Proceedings of the State Natural History Museum"; 5 issues of the book series "Scientific Collections of the State Natural History Museum"; more than 50 catalogs of museum collections, thematic miscellanies, qualifiers, dictionaries and guides; about 2.2 thousand scientific articles; about 1 thousand materials and abstracts of reports of scientific conferences, as well as dozens of popular scientific articles, brochures and booklets.  
References
  1. Klymyshyn O.S. Etapy rozvytku pryrodoznavchoho muzeiu u Lvovi // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu. – 1997. – T. 13. – S. 114-123. [In Ukrainian]
  2. Naukovi zapysky Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeiu NAN Ukrainy. – Lviv, 1994. – T. 11. – 118 s. [In Ukrainian]
  3. Brzęk G. Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie i jego Twórca. – Lublin: Wyd-wo Lubelskie Nowe, 1994. – 200 s.
  4. Dzieduszycki Wlodzimierz. Ptaki: zebral, oznaczyl i spisal. – Lwow, 1880. – 86 s.
  5. Karolczak K. Dzieduszyccy. Dzieje rodu. – Kraków: Wyd.-wo Naukow Akademii Pedagogicznej, 2000. – 332 s.