UA EN
 
  Orlov O.L. Concept of soil Red book of the Ukrainian Carpathians // Proc. of the State Nat. Hist. Mus. - Lwiw, 2019. - Vol. 35. - P. 151-156. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.151-156 Key words: Red soil book, soil diversity, standard, soil, unique soils, Ukrainian Carpathians The system and method of selection and documentation of soils that need to be included in the Red Book on the basis of research on natural and anthropogenic soils of the Ukrainian Carpathians were developed. Six categories of soil of the Red Book such as standards of typical, rare, endangered, cultivated and anthropogenic soils, unique soils have been proposed. Natural soils (typical, rare, endangered, unique) must functioned as soil etalons for changes evaluation that occur under the influence of forest management and recreational pressure, as well as protection of soil diversity. Etalons of cultivated soils play the role of models for agricultural lands; etalons of anthropogenic soils are used to determine the condition of land of urbo- and technocomplexes.  
References
 1. Vovk O.B., Orlov O.L. Grunty oselyshch (habitats) Ukrainskykh Karpat v konteksti zberezhennia gruntovoho riznomanittia // Nauk. visn. Chernivets. u-tu. Biolohiia (Biolohichni systemy). – T. 4, vyp. 2. – Chernivtsi: Chernivetskyi nats. un-t, 2012. – S. 141-144. [In Ukrainian]
 2. Havrysh N.S. Mizhnarodnyi dosvid pravovoho rehuliuvannia, vykorystannia, vidtvorennia ta okhorony gruntiv // Visn. Lviv. un-tu. Ser. mizhnar. vidnosyny. – 2012. – Vyp. 31. – S. 208-217. [In Ukrainian]
 3. Klimentev A.I., Chibilev A.A., Blokhin E.V., Groshev I.V. Krasnaia kniga pochv i sistema osobo okhraniaemykh pochvennykh arealov stepi Iuzhnogo Urala // Pochvovedenie. – 1998. – № 3. – S. 347-358. [In Russian]
 4. Klimov A.V. Sokhranenie prirodnogo raznoobraziia pochv Ukrainy // Tr. mezhgos. nauch. konf. Ch.1. – Kiev, 1997. – S. 118-119. [In Russian]
 5. Krupennikov I.A., Rodina A. Krasnaia kniga pochv // Selskoe khoziaistvo Moldavii. – 1986. – № 4. – S. 14-15. [In Russian]
 6. Medvediev V.V, Podoba I.M., Klymov O.V. Typovi, ridkisni ta znykaiuchi vydy gruntiv Ukrainy // Ahrokhimiia i gruntoznavstvo. – 1998. – Vyp. 59. – S. 13-27. [In Ukrainian]
 7. Nikitin E.D. O sozdanii Krasnoi knigi pochv // Pochvovedenie. – 1989. – № 2. – S. 113-120. [In Russian]
 8. Panas R., Malanchuk M. Suchasni ekoloho-ekonomichni ta normatyvno-pravovi problemy vykorystannia ta okhorony zemel v Ukraini // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia. – 2007. – № 69. – C. 173-180. [In Ukrainian]
 9. Rodiuchist gruntiv: monitorynh ta upravlinnia / V.V. Medvediev, H.Ya. Chesniak, T.M. Laktionova ta in.; za red. V.V. Medvedieva. – K.: Urozhai, 1992. – 248 s. [In Ukrainian]
 10. Tashninova L.N. Krasnaia kniga pochv i ekosistem Kalmykii. – Elista: APP "Dzhangar", 2000. – 216 s. [In Russian]
 11. Chernova O.V. Proekt Krasnoi knigi pochv chernozemnoi zony Evropeiskoi territorii Rossii // Tez. dokl. 3 sezda Dokuchaevsk. ob-va pochvovedov. Kn. 3. – M., 2000. – S. 255. [In Russian]
 12. Prusinkiewicz Z., Kowalkowski A., Krolikowski L. Ochrona I rekultywacja gleb lesnych // Rocz. Glebozn. – 1983. – № 34 (3). – P. 185-201.