UA EN
 
  Середюк Г. В., Савицька А. Г.
Освітній потенціал наукових природничих колекцій ДПМ НАН України: музейна програма "Урок в музеї" // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2021. - 37 - С. 63-74.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2021.37.63-74 Ключові слова: Освітні колекції, урок в музеї, музейна програма, музейний предмет, неформальна освіта, музейна комунікація Унікальність природознавчого музею полягає в тому, що він якнайкраще підходить для впровадження міждисциплінарних освітніх інновацій. Середовище музею має особливу атмосферу, а природничі колекції відіграють важливу роль, оскільки реалізують не лише наукові, але й освітні цілі. У педагогічній науці останніми роками все частіше звертаються до досліджень комунікативної природи. Музейна комунікація має певні особливості, що відрізняє її від усіх інших видів поширення знань, а специфіка комунікаційної діяльності природничих музеїв – пов’язана з використанням у цьому процесі природних об’єктів і природничої інформації. Напряму контактуючи з природними цінностями та спеціалістами, що здатні їх інтерпретувати, людина засвоює нові моделі мислення та дії. У цьому досліджені ми зосередимось на категорії відвідувачів, до якої потрапляють діти різного шкільного віку та педагоги. Метою статті є актуалізація педагогічної значущості музейного середовища та музейних освітніх колекцій у контексті неформального навчання. Ще кілька десятиліть тому основне і непорушне завдання музеїв вбачалось у збереженні та захисті колекції, проте сьогодні фокус змістився і тепер збереження та захист колекцій розглядається у невіддільному зв'язку з освітою. Ми впевнені у тому, що варто посилити роль навчання в музеях і вона повинна бути настільки ж важливою, як й інші аспекти професійної музейної практики. Освітні підрозділи у музеях набувають важливого значення, що відображає взаємозв’язок музейної спільноти з освітніми потребами суспільства. Ми можемо констатувати, що ефективне використання потенціалу музеїв в шкільному освітньому процесі неможливе без взаємного партнерства музейних та шкільних педагогів. Основа успішних музейних програм – це добре сформована та укомплектована база освітніх наукових колекцій. Саме музейний предмет є тим визначальним фактором, який викликає у дитини захоплення, подив та запал, що формує її новий життєвий досвід і спонукає до процесу осмислення та формування ціннісних орієнтирів. Ресурси та педагогічний потенціал музею повністю відповідають вимогам навчання і наше завдання вбачається у тому, щоб забезпечити його реалізацію.  
Список літератури
 1. Barrett, J. and McManus, P. Civilising nature: Museums and the environment. In: G. Birch (ed.) Water Wind Art and Debate. How Environmental Concerns Impact on Disciplinary Research. Sydney University Press, Sydney. 2007. P. 319-344.
 2. Burceva R. Educational Potential of Museums. Arts and Music in Cultural Discourse. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. 2014. P. 17-25. URL: https://doi.org/10.17770/amcd2014.1328
 3. Education. iDigBio. URL: https://www.idigbio.org/education (date of access: 25.06.2021).
 4. From museum cases to the classroom: emerging opportunities for specimen-based education / J. A. Cook et al. Archives of Zoological Museum of Lomonosov Moscow State University. Vol. 54. P. 787-799.
 5. Goetze C.E., Mills B.J. An Assessment of the Research Potential of Museum Collections: The Babbitt Collection at the Museum of Northern Arizona. KIVA. 1991. Vol. 57, no. 1. P. 77-91. URL: https://doi.org/10.1080/00231940.1991.11758185
 6. Macfarlan S.J., Johnson E. Education Collections as Museum Collections. Curator: The Museum Journal. 2004. Vol. 47, no. 1. P. 101-113. URL: https://doi.org/10.1111/j.2151-6952.2004.tb00368.x
 7. McGhie, H.A. Museum collections and biodiversity conservation. 2019. Curating Tomorrow, UK. URL: www.curatingtomorrow.co.uk
 8. Natural History Collections as Emerging Resources for Innovative Education / J.A. Cook et al. BioScience. 2014. Vol. 64, no. 8. P. 725-734. URL: https://doi.org/10.1093/biosci/biu096 (date of access: 25.08.2021).
 9. Prôa M., Donini A. Museums, Nature, and Society: The Use of Natural History Collections for Furthering Public Well- being, Inclusion, and Participation. 2nd ed. Theory and Practice, 2019. 26 p. URL: https://articles.themuseumscholar.org/2019/07/01/tp_vol2proadonini/.
 10. The Global Museum: natural history collections and the future of evolutionary science and public education / F.T. Bakker et al. PeerJ. 2020. Vol. 8. P. e8225. URL: https://doi.org/10.7717/peerj.8225 (date of access: 20.06.2021).
 11. Климишин О.С., Шидловський І.В. Природнича музеологія. Навчальний посібник. Дрогобич : Коло, 2017. 208 с.