UA EN
 
  Гураль-Сверлова Н. В., Лижечка О. Ф.
Перша знахідка лісової цепеї Сepaea nemoralis (Gastropoda, Helicidae) у Тернопільській області та специфічність фенетичної структури виявленої колонії // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2021. - 37 - С. 173-180.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2021.37.173-180 Ключові слова: Наземні молюски, Cepaea, антропохорія, поліморфізм, захід України Описана перша знахідка Cepaea nemoralis, інтродукованого виду наземних молюсків з поліморфним забарвленням черепашки, в Тернопільській області України. Молоді особини цього виду були відмічені в м. Чортків ще в 2017 р., але лише у 2020 р. була визначена їх точна видова належність, підтверджена наявність стабільної колонії та проаналізовані особливості її фенетичної структури. Проведено порівняння отриманих даних з іншими колоніями лісової цепеї, виявленими на заході України (Львів та околиці, м. Богородчани в Івано-Франківській обл.) в 2019-20 рр. та описаними в попередніх публікаціях. Більша частина зібраних у Чорткові конхологічних матеріалів передана на зберігання до малакологічного фонду Державного природознавчого музею НАН України в м. Львові. Встановлено, що в чортківській колонії C. nemoralis наявна спадкова ознака, яка спорадично трапляється у природному ареалі лісової цепеї, але досі не була зареєстрована на території України. Згадана ознака проявляється в нерівномірній пігментації темних спіральних смуг на черепашці, чергуванні на них світліших та темніших фрагментів, що може створювати враження плямистих, перерваних смуг. У проаналізованій вибірці такі смуги мали 25,6% смугастих черепашок, причому вони удвічі частіше траплялися в жовтих (41,2%), ніж у рожевих (18,5%) черепашок. Це добре узгоджується з наявними літературними даними щодо зчепленого успадкування цієї ознаки та фонового кольору черепашки. Натомість черепашки зі злитими смугами, незалежно від їх фонового кольору, майже завжди мали нормально пігментовані смуги, темні по всій довжині. В окремих особин з нерівномірно пігментованими смугами було відмічено також розщеплення четвертої або п’ятої смуги на 2-3 вузькі поздовжні смужки. Ще однією особливістю чортківської колонії C. nemoralis порівняно з іншими відомими західноукраїнськими колоніями цього виду є дуже низькі частоти усіх світліших варіантів забарвлення черепашок (жовті та рожеві без смуг або з однією центральною смугою) та дуже висока частка фенотипів з 3 нижніми смугами (49,6%). Нетипове для заходу України співвідношення основних варіантів забарвлення черепашок C. nemoralis у Чорткові робить виявлену колонію цінним об’єктом для вивчення потенційних адаптивних змін її фенетичної структури в майбутньому.  
Список літератури
 1. Балашев И.О., Байдашников А.А., Романов Г.А., Гураль-Сверлова Н.В. Наземные моллюски Хмельницкой области (Подольская возвышенность, Украина) // Зоол. журн. – 2013. – Т. 92, № 2. – С. 154-166.
 2. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Наземні молюски України: ілюстрована база даних [Електронний ресурс]. – Львів, Державний природознавчий музей НАН України, 2012-2021. Режим доступу: http://www.pip-mollusca.org/page/phg/land/index.php (Дата звернення: 5.03.2021).
 3. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И., Савчук С.П. Новые находки Cepaea nemoralis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) и фенетическая структура колоний этого вида на западе Украины // Ruthenica. – 2020. – Т. 30, № 2. – C. 75-86.
 4. Сверлова Н.В. Особенности фенетической структуры интродуцированных популяций Cepaea nemoralis // Фальцфейнівські читання: Зб. наук. праць. – Херсон: ПП Вишемирський, 2007. – С. 287-292.
 5. Сверлова Н.В., Хлус Л.Н., Крамаренко С.С. и др. Фауна, экология и внутривидовая изменчивость наземных моллюсков в урбанизированной среде. – Львов, 2006. – 226 с.
 6. Clarke B.С. Divergent effects of natural selection on two closely-related polymorphic snails // Heredity. – 1960. – Vol. 14, No. 3-4. – P. 423-443.
 7. Egorov R. On the distribution of introduced species of the genus Cepaea Held, 1838 (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae) in European Russia // Nachr.bl. Erste Vorarlb. Malak. Ges.– 2018. – B. 25. – P. 79–102.
 8. Gural-Sverlova N.V., Egorov R.V. Shell colour and banding polymorphism in Cepaea nemoralis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) from the Moscow region // Ruthenica. – 2021. – Vol. 31, No. 1. – P. 27-38.
 9. Gural-Sverlova N.V., Gural R.I., Rodych T.V. Shell banding and color polymorphism of the introduced snail Cepaea nemoralis (Gastropoda, Helicidae) in Lviv, Western Ukraine // Zoodiversity. – Vol. 55, No. 1. – P. 51-62.
 10. iNaturalist: A Community for Naturalist. Режим доступу: http://www.inaturalist.org (Дата звернення 2.03.2021).
 11. Murray J. The genetics of the Mollusca // Handbook of genetics/ Ed. King R.C. – Vol. 3. – New York: Plenum Press, 1975. – P. 3-31.
 12. Richards, P.M., Liu, M.M., Lowe, N., Davey, J.W., Blaxter, M.L., Davison, A. RAD-Seq derived markers flank the shell colour and banding loci of the Cepaea nemoralis supergene // Molecular Ecology. – 2013. – Vol. 22. – P. 3077-3089.
 13. Schilder F.A., Schilder M. Die Bänderschnecken. Eine Studie zur Evolution der Tiere. Schluß: Die Bänderschnecken Europas. Jena: G.Fischer Verlag, 1957. – 93-206 S.
 14. Sverlova N. Zur Auswertung der Diversität und Struktur des Polymorphismus bei den Bänderschnecken Cepaea hortensis (Müller 1774) und C.nemoralis (Linné 1758) am Beispiel isolierter Populationen // Mitt. Mus. Nat.kd. Berl., Zool. Reihe. – 2004. – B. 80, H. 2. – S. 159-179.
 15. UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]. Режим доступу:http://www.ukrbin.com (Дата звернення: 2.03.2021).