UA EN
 
  Гойванович Н. К., Бриндзя І. В.
Моніторинг якості криничних вод Жидачівського району Львівської області // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2021. - 37 - С. 105-114.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2021.37.105-114 Ключові слова: Питна вода, екологічний стан, загальне мікробне число, колі-індекс, нітрити, нітрати, іони амонію, фосфати, хлориди, мінералізація, біотестування У статті представлені результати дослідження якості криничних вод Жидачівського р-ну Львівської обл. за такими показниками: загальне мікробне число, колі-індекс, вміст нітритів, нітратів, іонів амонію, фосфатів і хлоридів, значення мінералізації і рН. Встановлено перевищення нормативних значень за вмістом нітратів, хлоридів та іонів амонію. Дослідження загального мікробного числа у питній воді показали, що середньорічні значення відповідають нормі лише в окремих населених пунктах у зимовий період, а подекуди перевищують у 2,2-9,8 разів. Така ж тенденція змін притаманна й колі-індексу в досліджуваній воді, де простежувалися перевищення в 2,3-6,9 разів. Проведено посезонне біотестування криничних вод. Встановлено, що більшість досліджуваних зразків не відповідають стандарту за санітарно-гігієнічними показниками. Індекс фітотоксичності коливається від слабкого (с. Вільхівці, с. Жирова) до високого (м. Жидачів) рівня забруднення. У результаті проведеного дослідження було встановлено, що показники токсичності є найнижчими в осінньо-зимовий період, тоді як у весняно-літній – найвищі.  
Список літератури
 1. Бережнов С.П. Питна вода як фактор національної безпеки / С.П. Бережнов // СЕС профілактична медицина. – 2006. – № 4. – С. 8-13.
 2. Бриндзя І.В., Цайтлер М.Й., Досвядчинська М.Р. Моніторинг довкілля. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. Дрогобич: Реакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 148 с.
 3. Бриндзя І.В. Оцінка якості поверхневих вод Прикарпаття за її фізико-хімічними показниками // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту імені В. Гнатюка. Серія Біологія, 2011. – № 2 (47). – С. 7-11.
 4. ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством". – Киев, 2001. – 59 с.
 5. Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною": ДСанПіН 2.2.4-400-10. – Київ, 2010. – 104 с.
 6. Прокопов В.О., Кузьмінець О.М., Соболь В.А. Стан децентралізованого господарсько-питного водопостачання України // Гігієна населених місць. – 2008. – № 51. – С. 63-67.
 7. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод: Підручник. – К. : Ніка-центр, 2001. 264 с.
 8. Gerba Charles. Drinking Water Treatment. Chapter 25. Environmental Microbiology (Second Edition). 2009, P.531-538. URL: https://www.cdc.gov/healthywater/drinking/public/water_treatment.html
 9. Hoivanovych N., Antonyak H., Kossak H., Krupinska E. Monitoring quality of well waters in Sambir region by physical and chemical indicators. Chapter 8. State of environment and human health / Ed. by A. Krynski, G. K. Tebug, S. Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University "Educator", 2019. – P. 91-100.
 10. Hoivanovych N., Antonyak H., Pavlyshak Y., Bontey N. Quality analysis of water supply sources by hygienic indices using an example of the specialized regions in the Lviv region // Acta Carpathica 28. – 2017. – P. 55-61.
 11. Hoivanovych N., Halii S., Stelmakh V. Assessment of phyto- and cytotoxicity for well water of some settlements of Drohobych district // Conference proceedings SMART SOCIETY 2020 (student section). – 2020. Series: SS-05/01. – P. 5-11.
 12. Kropyvnytska L., Stadnichuk O., Martynyuk I. State of the decentralized water supply sources and ways of improving the properties of water. Human health : realities and prospects. Monographic series. V. 2. «Health and Environment». Drohobych : Posvit, 2017. – Р. 211-220.
 13. Kropyvnytska L., Stadnichuk O., Martynyuk I., Kucher L., Kucher M. Decentralized water supply and its impact on public health. Sustainable Development and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Educator, 2020. – P. 96-106.