UA EN
 
  Бедернічек Т.Ю., Партика Т.В., Хоєцький П.Б. Вміст сульфуру у ґрунтах островів Скуа і Галіндез (Прибережна Антарктика) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2019. - 35 - С. 161-164. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.161-164 Ключові слова: Антарктика, сірка, сірка, кріогенні ґрунти Сірка - важлива поживна речовина, а також частина деяких амінокислот, ферментів і вітамінів. Нестача сірки в рослинному організмі супроводжується зменшенням вмісту фотосинтетичних пігментів і за зовнішніми ознаками нагадує хлороз, викликаний дефіцитом азоту. У морській Антарктиді основним джерелом сірки для наземних екосистем є численні орнітогенні продукти - гуано, пір’я, гранули тощо. Однак багато ґрунтів цього регіону не містять візуальних ознак орнітогенного впливу. Метою цього дослідження було встановити, чи є вміст сірки в цих ґрунтах обмежуючим фактором для росту та розвитку рослин. Встановлено, що загальний вміст S як в орнітогенних, так і в орнітогенних ґрунтах високий, набагато вищий, ніж у зональних ґрунтах помірного кліматичного поясу. Більша частина сірки міститься в органічних сполуках і недоступна для рослин - понад 80% в орнітогенних та понад 90% у неорнітогенних ґрунтах. Було встановлено, що наявність сірки не є обмежуючим фактором для росту та розвитку рослин на досліджуваних ґрунтах Прибережної Антарктиди. Ми вважаємо, що сірковмісні органічні речовини відіграють важливу роль як попередники ґрунтової органіки в умовах Антарктики.  
Список літератури
  1. Scherer, H. W. (2009) Sulfur in soils. J. Plant Nutr. Soil Sci. 172, 326–335.
  2. Bockheim, J. G. (Ed.). (2015). The soils of Antarctica. Springer.
  3. IUSS Working Group WRB. 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015 International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome.
  4. Заименко Н.В., Бедерничек Т.Ю., Швартау В.В., Михальская Л.Н., Хоецкий П.Б. Инициальное почвообразование в Прибрежной Антарктике: существуют ли неорнитогенные почвы? // Укр. антаркт. журн. – 2016. – 15. – С. 170-175.
  5. Prietzel, J., Prater, I., Carlos Colocho Hurtarte, L., Hrbá ček, F., Klysubun, W., Mueller, C.W. (2019) Site conditions and vegetation determine phosphorus and sulfur speciation in soils of Antarctica, Geochimica et Cosmochimica Acta, doi: https://doi.org/10.1016/j.gca.2018.12.001
  6. Wang, J., Solomon, D., Lehmann, J., Zhang, X., Amelung, W. (2006) Soil organic sulfur forms and dynamics in the Great Plains of North America as influenced by long-term cultivation and climate.Geoderma 133, 160–172.
  7. Hofstee, E. H., Balks, M. R., Petchey, F. and Campbell, D. I. (2006) Soils of Seabee Hook, Cape Hallett, northern Victoria Land, Antarctica. Antarctic Sci. 18, 473–486.
  8. Zhu, R., Wang, Q., Ding, W., Wang, C., Hou, L., & Ma, D. (2014). Penguins significantly increased phosphine formation and phosphorus contribution in maritime Antarctic soils. Scientific reports, 4, 7055. DOI: https://doi.org/10.1038/srep0705
  9. Заіменко Н.В., Бедернічек Т.Ю., Лоя В.В., Михальська Л.М., Швартау В.В. Особливості формування органічної речовини в ініціальних ґрунтах Прибережної Антарктики // Фізіологія рослин і генетика. – 2018. – 50 (6). – С. 533-539. DOI: https://doi.org/10.15407/frg2018.06.533