UA EN
 
  Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Історія комплектування та наукового опрацювання матеріалів малакологічного фонду Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2019. - 35 - С. 15-20. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.15-20 Ключові слова: Фондові колекції, молюски, Львів, Україна Описано основні етапи формування малакологічної (конхологічної) колекції музею – від ХІХ століття до сьогодення. Підкреслено її зв’язок з науковими дослідженнями та просвітницькою роботою. Коротко охарактеризовано сучасний стан колекції, наявність у ній типових матеріалів, сформульовано головну мету її подальшого комплектування.  
Список літератури
 1. Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Просвітницька інтернет-програма "Молюски": досвід перших 20 місяців роботи та перспективи подальшого розвитку // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2014. – Вип. 30. – С. 85-96.
 2. Гураль-Сверлова Н.В. Обзор наземных моллюсков рода Helicopsis (Hygromiidae) Донецкой возвышенности и прилегающих территорий с описанием новых видов // Ruthenica. – 2010. – Т. 20, № 1. – С. 13-26.
 3. Гураль-Сверлова Н.В. Екзотичні молюски у фондах Державного природознавчого музею НАН України та можливості їх експозиційного використання // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2015. – Вип. 31. – С. 29-38.
 4. Гураль-Сверлова Н.В. Пространственное распределение наземной малакофауны степной зоны Украины // Ruthenica. – 2018. – Т. 28, № 4. – С. 131-138.
 5. Гураль-Сверлова Н.В., Бусел В.А., Гураль Р.И. Видовой состав наземных моллюсков Запорожской области и влияние на него антропохории // Ruthenica. – 2018. – Т. 28, № 3. – С. 101-112.
 6. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Новые таксоны наземных моллюсков из родов Chondrula и Brephulopsis с территории Украины // Ruthenica. – 2010. – Т. 20, № 1. – С. 1-12.
 7. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Наукові колекції Державного природознавчого музею. Вип. 4. Малакологічний фонд. – Львів, 2012. – 253 с.
 8. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Визначник наземних молюсків України. – Львів, 2012. – 216 с.
 9. Здун В.И. Материалы к фауне моллюсков Карпатских полонин // Флора и фауна Карпат. Вып. 2. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – С. 154-158.
 10. Калужняцька М.З. Колекції сучасних молюсків Науково-природознавчого музею АН УРСР. Родина ставковикових – Limnaeidae // Сучасна та минула фауна західних областей України. – К.: АН УРСР, 1963. – С. 69-75.
 11. Полянський Ю. Матеріяли до пізнання малякофавни західнього Полісся // Зб. фізіограф. коміс. – Львів: Друкарня Наук. т-ва імені Шевченка. – 1932. – Вип. 4-5. – С. 83-100.
 12. Сверлова Н.В. Наукові колекції Державного природознавчого музею. Вип. 1. Наземні молюски. – Львів, 2004. – 200 с.
 13. Шидловський І.В., Гураль Р.І., Романова Х.Й. Каталог колекції прісноводних молюсків проф. В.І. Здуна у фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 58 с.
 14. Bąkowski J. Mięczaki galicyjskie // Kosmos. – Lwów, 1884. – T. 9. – S. 190-197, 275-283, 376-391, 477-490, 604-611, 680-697, 761-789.
 15. Bąkowski J. Mięczaki (Mollusca) – Lwów: Wyd-wo Muzeum im. Dzieduszyckich, 1891. – 264 s.
 16. Führer durch das gräflich Dzieduszyckische Museum in Lemberg. – Lemberg, 1896. – 234 S.
 17. Gural-Sverlova N.V., Amiryan A.L., Gural R.I. A new species of land molluscs from Southern Armenia Harmozica zangezurica sp. nov. (Pulmonata, Hygromiidae), with a key to Caucasian species Harmozica Lindholm, 1927 // Biolog. Journal of Armenia. – 2017. – Vol. 1, N 69. – P. 107-112.
 18. Schikov E.V., Nekhaev I.O. Oxyloma sarsii tulomica subsp. nov. (Gastropoda: Pulmonata: Succineidae) from the Kola Peninsula // Ruthenica. – 2016. – Т. 26, № 1. – С. 25-34.
 19. Sitsch A. Interesujące zbiorowisko mięczaków koło Tatarowa (wschodniomałopolskie Karpaty) // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Kraków, 1925. – T. 58. – S. 1-26.