UA EN
 
  Климишин О.С. Історія видавничої діяльності Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2019. - 35 - С. 157-160. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.157-160 Ключові слова: Видавнича діяльність, монографії, наукові статті, каталоги Проаналізовано видавничу діяльність музею за весь період його існування, починаючи з першого опублікованого у музеї В. Дідушицького у 1880 році і до 2018 року включно. Приблизно цей твір - це близько 3,5 тис. Публікацій, серед яких 84 монографії; 35 випусків наукового видання "Праці Державного природничого музею"; 5 випусків книжкової серії «Наукові колекції Державного природничого музею»; понад 50 каталогів музейних колекцій, тематичних речей, класифікаторів, словників та путівників; близько 2,2 тис. наукових статей; близько 1 тис. матеріалів та рефератів доповідей наукових конференцій, а також десятки науково-популярних статей, брошур та буклетів.  
Список літератури
  1. Климишин О.С. Етапи розвитку природознавчого музею у Львові // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – 1997. – Т. 13. – С. 114-123.
  2. Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України. – Львів, 1994. – Т. 11. – 118 с.
  3. Brzęk G. Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie i jego Twórca. – Lublin: Wyd-wo Lubelskie Nowe, 1994. – 200 s.
  4. Dzieduszycki Wlodzimierz. Ptaki: zebral, oznaczyl i spisal. – Lwow, 1880. – 86 s.
  5. Karolczak K. Dzieduszyccy. Dzieje rodu. – Kraków: Wyd.-wo Naukow Akademii Pedagogicznej, 2000. – 332 s.