UA EN
 
  Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В.
Прісноводні і наземні молюски урбанізованих біотопів Луцька // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2018. - 34 - С. 49-54.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2018.34.49-54 Ключові слова: прісноводні молюски, наземні молюски, Луцьк, Волинська область, Україна Станом на 2008 р. на території Луцька було достовірно зареєстровано 33 види прісноводних і 14 видів наземних молюсків, анотований перелік яких наведено у статті. Вимагає додаткового підтвердження вказівка щодо присутності у р. Стир Planorbis carinatus. Отримані дані можуть бути використані для моніторингу антропогенних змін наземних і прісноводних малакокомплексів міста.
Список літератури
 1. Гураль Р.І. Созологічна оцінка прісноводних малакокомплексів Львова та околиць // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – 2014. – Вип. 30. – С. 113-120.
 2. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Прісноводні молюски родів Planorbarius і Planorbis (Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae) у малакологічному фонді Державного природознавчого музею // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2009. – Вип. 25. – С. 13-24.
 3. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Слизни из комплекса Arion subfuscus (Arionidae) на равнинной территории Украины // Ruthenica. – 2015. – Т. 25, № 3. – С. 99-102.
 4. Сверлова Н.В. Матеріали до моніторингу наземної малакофауни (Gastropoda, Pulmonata) м. Львова та його околиць // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2003. – Т. 18. – С. 127-134.
 5. Сверлова Н.В., Хлус Л.Н., Крамаренко С.С. и др. Фауна, экология и внутривидовая изменчивость наземных моллюсков в урбанизированной среде. – Львов, 2006. – 226 с.
 6. Стадниченко А.П. Множественные инвазии пресноводных моллюсков партенитами и личинками трематод // Вестн. зоол. – 1976. - № 5. – С. 47-55.
 7. Стадниченко А.П. О характере и направлении взаимодействия популяций трематод в паразитоценозах пресноводных моллюсков / Житомир. гос. пед. ин-т. – Житомир, 1987. – 7 с. – Деп. в УкрНИНТИ 05.01.1987 г., № 157 – Ук-87.
 8. Стадниченко А.П. Прудовикообразные (пузырчиковые, витушковые, катушковые). – К.: Наук. думка, 1990. – 292 с. – (Фауна Украины. Т. 29. Моллюски. Вып. 4).
 9. Стадниченко А.П. Lymnaeidae и Acroloxidae Украины: методы сбора и изучения, биология, экология, полезное и вредное значение. – Житомир: Рута, 2006. – 168 с.
 10. Шевчук О.А., Сухомлін К.Б. Фауністичні комплекси прісноводних молюсків у межах м. Луцьк // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту. Серія Біол. науки. – 2008. – № 3. – С. 169-172.
 11. Шидловський І.В., Гураль Р.І., Романова Х.Й. Каталог колекції прісноводних молюсків проф. В.І. Здуна у фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І.Франка. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 58 с.