UA EN
 
  Данилюк К.М., Савицька А.Г., Середюк Г.В., Коновалова І.Б.
Музей, як платформа екологічного виховання дітей із особливими потребами // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2018. - 34 - С. 37-42.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2018.34.37-42 Ключові слова: освітня програма, діти із вадами зору, ДПМ НАН України Розглянуто роль природознавчого музею у навчально-виховному процесі та інтеграції дітей з вадами зору у активне суспільно-культурне життя. Розроблена освітня програма для дітей із вадами зору – «Музей дітям: природа на дотик», основу якої складають заняття із зоології, ботаніки та екології. Програма створена на базі музею із залученням спеціалістів Львівської спеціальної загальноосвітньої школи- інтернату №100 I-III ступенів. Описані основні етапи впровадження програми та основні засоби для її проведення.
Список літератури
  1. Андрійчук Н. М. Психолого-педагогічний супровід дітей з вадами зору в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Н. М. Андрійчук // Соц.-психол. проблеми тифлопедагогіки : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ. М. П. Драгоманова. – К., 2013. − Вип. 9 (17). − С. 5−13.
  2. Ашиток Н. Проблеми інклюзивної освіти в Україні // Людинознавчі студії. Серія "Педагогіка". – 2015. – Вип. 1/3. – С. 4-11.
  3. Валента Ю.В. Тактильные музеи и перспективы их развития в Беларуси в начале XXI в. // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. зб. Вып. 8 / рэдкал.: С.М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2013. – С. 155-162.
  4. Гелиш М. Природа на дотик: у Львові незрячі діти вивчали життя рослин [Електронний ресурс] // Львівська газета on-line. – Режим доступу: http://gazeta.lviv.ua/2017/04/27/priroda-na-dotik-u-lvovi-nezryachi-diti-vivchali-zhittya-roslin/ (дата звернення 30.06.2018 р.). – Назва з екрана.
  5. Комплексное приспособление музеев для инвалидов различных категорий: Методическое пособие по социокультурной реабилитации инвалидов музейными средствами / под общ. ред. А.И. Клюкиной. – М.: ГДМ, 2016. – 140 с.
  6. Мінакова К.В. Інтеграція інвалідів по зору до культурно-історичного середовища краю на прикладі роботи Дніпропетровського національного історичного музею // Гуманітарний журнал. – 2011. – № 1 -2. – C. 133-136.
  7. Kanari H., Argyropoulos V. Museum Educational Programmes for Children with Visual Disabilities // International Journal of the Inclusive Museum. – 2014. – Vol. 6, Issue 3. – P. 13-26.