UA EN
 
  Гураль-Сверлова Н.В., Обедніна І.С. Перша знахідка синантропного наземного молюска Оxychilus translucidus (Gastropoda, Pulmonata, Zonitidae) на Закарпатті // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2018. - 34 - С. 135-136. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2018.34.135-136 Ключові слова: наземні молюски, антропохорія, Закарпатська область, Україна Описано першу знахідку Oxychilus translucidus на заході України – на околиці с. Велика Добронь Ужгородського р-ну Закарпатської області. Подано картосхему відомих знахідок цього виду в інших регіонах країни.