UA EN
 
  Павлюк Н.І., Пірогов М.В.
Фітопатогенні гриби Українського Розточчя (збори весняного періоду 2016–2017 років) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2018. - 34 - С. 125-134.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2018.34.125-134 Ключові слова: Львів, Львівська область, мікроміцети, паразити рослин, видове різноманіття, нові види У статті наведено дані про сучасне видове різноманіття фітопатогенних грибів Українського Розточчя, що розвивають своє спороношення, статеве чи нестатеве, у весняний період. Дослідження здійснено у 2016 та 2017 роках, у ході якого виявлено 38 видів фітопатогенних грибів, які належать до двох царств (Stramenopiles та Fungi), чотирьох відділів, семи класів, восьми порядків, 12 родин та 21 роду. Серед визначених видів вісім – Cercospora ficariae, Erysiphe buhrii, Peronospora chrysosplenii, P. ranunculi, Pseudopeziza trifolii, Puccinia komarovii, P. variabilis та Septoria posoniensis, виявились новими для мікобіоти Українського Розточчя, а решта видів вже відомі для цієї території згідно із даними інших дослідників. Аналіз представленого списку видів за систематичним положенням рослин-живителів показав, що на представниках голонасінних рослин виявлено лише один вид грибів, решта видів виявлено на представниках покритонасінних рослин. Найбільше видів, а саме 11, виявлено на представниках родини Ranunculaceae та чотири види на представниках родини Asteraceae. На представниках інших 19 родин виявлено переважно по одному-два види фітопатогенних грибів.
Список літератури
 1. Гелюта В.П. Флора грибов Украины. Мучнисторосяные грибы. – Київ: Наук. думка, 1989. – 256 с.
 2. Морочковський С.Ф., Зерова М.Я., Лавітська З.Г. та ін. Визначник грибів України: в 5-ти т. Т. 2: Аскоміцети. – Київ: Наук. думка, 1969. – 515 с.
 3. Морочковський С.Ф., Радзієвський Г.Г., Зерова М.Я. та ін. Визначник грибів України: в 5-ти т. Т. 3: Незавершені гриби. – Київ: Наук. думка, 1971. – 694 с.
 4. Зерова М.Я., Морочковський С.Ф., Радзієвський Г.Г. та ін. Визначник грибів України: в 5-ти т. Т. 4: Базидіоміцети: дакриміцетальні, тремелальні, аурикуларіальні, сажкові, іржасті. – Київ: Наук. думка, 1971. – 316 с.
 5. Adl S.M., Simpson A.G.B., Lane C.E. et al. The Revised Classification of Eukaryotes // J. Eukaryot. Microbiol. – 2012. – Vol. 59, No 5. – P. 429-493.
 6. Bauer R., Begerow D., Sampaio J.P. et al. The simple-septate basidiomycetes: a synopsis // Mycol. Prog. – 2006. – Vol. 5. – P. 41 -66.
 7. Braun U.A. A monograph of the Erysiphales (powdery mildews). – Berlin; Stuttgart: J. Gramar, 1987. – 700 p.
 8. Buraczynski J. Roztocze: budowa – rzezba – krajobraz. – Lublin: Uniwersytet Marii CurieSklodowskiej, 1997. – 189 s.
 9. Buraczynski J., Zinko Y. Regionalicja geomorfologiczna Roztocza // Roztocze – przyroda i człowiek. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015. – S. 17-28.
 10. Ellis M.B., Ellis J.P. Microfungi on land plants: an identification handbook. – Slough, England: Richmond Publishing, 1997. – 868 p.
 11. Index Fungorum [Electronic resource] // www.indexfungorum.org.
 12. Kozłowska М., Mułenko W., Heluta V. Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine) Part II. A checklist of microfungi and larger Ascomycota. – Lublin: LIBROPOLIS, 2015. – 206 s.
 13. Krupa J. Zapiski mykologiczne przeważnie z okolic Lwowa i z Tatr // Kosmos. – 1886. – T. 18, № 7. – S. 370-399.
 14. Krupa J. Zapiski mykologiczne z okolic Lwowa i z Podtatrza // Spraw. kom. fizjogr. – 1888. – T. 22. – S. 12-47.
 15. Krupa J. Zapiski mykologiczne przeważnie z okolic Lwowa i z Karpat Stryjskich // Spraw. kom. fiziograf. – 1889. – T. 23. – S. 141 -169.
 16. Lumbsch H.T., Huhndorf S.M. Outline of Ascomycota // Myconet. – 2009. – Vol. 14. – P. 1 -64.
 17. Mulenko W., Heluta V., Kozlowska M., Baziuk-Dubei I. Grzyby i sluzowce // Roztocze – przyroda i człowiek. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy. – 2015. – S. 161 -170.