UA EN
 
  Загороднюк І. В., Черемних Н. М.
Мишівки (Sicista) у фауні України: аналіз колекцій Національного науково-природничого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2020. - 36 - С. 27-40.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2020.36.27-40 Ключові слова: зоологічні колекції, мишівки, фауна України, Державний природознавчий музей НАН України, Національний науково-природничий музей НАН України Матеріали стосовно знахідок мишівок в Україні вкрай неповні і вимагають верифікацій, тому оцінками відносної рясноти видів і їхнього поширення обрано обидві академічні колекції України — Державного природознавчого музею (ДПМ) та Національного науково-природничого музею (ННПМ) НАН України. Проаналізовано збори мишівок, накопичені в ДПМ та ННПМ за весь період існування його зоологічних колекцій: за фактичними датами матеріал охоплює період 1928–1999 років (кілька серій зразків атрибутовані фондовиками як «1900–1915», без пояснень, в усіх випадках мова про колекції О. Браунера). Загалом в колекціях є 87 зразків 4-х видів, що формують дві групи видів. Загалом описано деталі знахідок 26 S. betulina, 12 S. strandi, 6 S. severtzovi, 43 S. loriger. Для останнього виду знахідки наведено окремо для трьох серій — на схід від Дніпра (22), на захід (14), в Криму (4). Кожну знахідку наведено із зазначенням всіх важливих деталей (колекція, номери, типи зразків, місцезнаходження, дата, колектор), і для всіх проблемних даних дано відповідні коментарі: щодо визначення видів, щодо публікації даних, щодо місцезнаходження, дати або колектора. Стан колекцій і стан записів про них такий, що кількість уточнень значно перевищує кількість записів. Тому користування опублікованими каталогами (насамперед каталогу ссавців ННПМ) є вкрай нерекомендованим: фактично всі записи вимагають корекцій, пов’язаних як з проблемами некоректного переписування первинної етикеткової інформації, так і її некоректною інтерпретацією. Фактично ця праця є першою спробою ревізувати наявні матеріали, проте ревізія не повна через неможливість переглянути одночасно всі зразки і всі первинні етикетки. Аналіз розподілу вибірок за місяцями року показав, що всі види колектовані переважно у травні-липні (67,8 % зразків), а весь пік сезонної активності, судячи по датам здобування зразків, охоплює 6 місяців і триває з квітня до вересня. Розглянуто питання наповнення колекцій. Пік наповнення колекцій випав на періоди 1920+, 1940+ та 1980+ років (зібрано по близько 20–25 особин мишівок), після 2000 року жодного поповнення зоологічних колекцій цією групою гризунів немає.  
Список літератури
 1. Евстафьев И. Итоги тридцатилетнего изучения мелких млекопитающих Крыма. Часть 1. Введение, состав фауны, ареалы. Праці Теріологічної Школи. – 2015. – Том 13. – С. 20–34.
 2. Загороднюк І. В., Кондратенко О. В. Sicista severtzovi та близькі до неї форми гризунів в Україні: цитогенетичний та біогеографічний аналіз. Зоологические исследования в Украине. Часть 1. – Киев. 2000. – С. 101–107. (Вестник зоологии; Отд. вып. № 14).
 3. Загороднюк І. Загальна картина динаміки хіроптерофауни України. Міграційний статус кажанів в Україні. Українське теріологічне товариство. – Київ. 2001. – С. 157–168. (Novitates Theriologicae; Pars 6)
 4. Загороднюк І. Аловиди гризунів групи Sicista «betulina»: просторові взаємини з огляду на концепцію лімітувальної схожості. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Біологія. Екологія. – 2007. – Том 15 (1). – С. 45–53.
 5. Загороднюк І., Коробченко М. Раритетна теріофауна східної України: її склад і поширення рідкісних видів. Раритетна теріофауна та її охорона. За ред. І. Загороднюка. Луганськ. – 2008. – С. 107–156. (Праці Теріологічної школи; Вип. 9).
 6. Загороднюк І. В. Таксономія і номенклатура немишовидних гризунів фауни України. Збірник праць зоологічного музею. – 2009. – Том 40. – С. 147–185.
 7. Загороднюк І., Кузнєцов В. Багаторічний моніторинг угруповань дрібних ссавців Луганщини: аналіз бази даних Луганської обласної СЕС за 1957–2008 роки. Zoocenosis–2009. Біорізноманіття і роль тварин в екосистемах. Ліра, Дніпропетровськ. – 2009. – С. 329–331.
 8. Загороднюк І. Георгій Модін та колекційні зразки ссавців у теріологічних колекціях зі сходу України. Зоологічні колекції та музеї. За ред. І. Загороднюка. Національний науково-природничий музей НАН України. – Київ, 2014. – С. 113–114.
 9. Загороднюк І., Коробченко М. Раритетна фауна Луганщини: хребетні першочергової уваги. – Вид-во «ШИКО», Луганськ, 2014. – С. 1–220.
 10. Загороднюк І. Мишівки (Sicista) у фауні України: оцінки колишньої і сучасної рясноти. Novitates Theriologicae. – 2015. – Pars 9. – С. 135–141.
 11. Загороднюк І., Пархоменко В. Борис Вальх та розвиток зоології й музеології на сході України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: біологія. – 2018. – Том 31. – С. 72–98.
 12. Затушевський А. Т., Шидловський І. В., Закала О. С. та ін. Каталог колекцій ссавців Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка. – Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, Львів, 2010. – С. 1–442.
 13. Зоря О. Ссавці Харківської області та їх видове багатство. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2005. – Том 17. – С. 155–164.
 14. Кириченко В. Е. Современное распространение степной мышовки (Sicista loriger) в Николаевской области. Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців: зб. наук. пр. – Українське теріологічне товариство, Гола Пристань, 2012. – С. 23. (Novitates Theriologicae; Pars 8)
 15. Кондратенко О., Загороднюк І. Мікротеріофауна заповідних ділянок Східної України за результатами обліків пастками і канавками. Теріофауна сходу України. – Луганськ, 2006. – С. 120–135. (Серія: Праці Теріологічної Школи; Вип. 7).
 16. Крижов П. А. Географічне поширення шкідливих гризунів УСРР. Збірник праць зоологічного музею Укр. АН. – 1936. – Вип. 16. – С. 33–91.
 17. Мигулін О. О. Звірі УРСР (матеріали до фауни). – Вид-во АН УРСР, Київ, 1938. – С. 1–426.
 18. Модін Г. В. Замітки про вухатого їжака і лісову мишівку в Стрілецькому степу. Збірник праць зоологічного музею АН УРСР. – 1956. – Том 27. – С. 154–159.
 19. Підоплічка I. Г. Підсумки дослідження погадок за 1924–1935 рр. Збірник праць зооло-гічного музею АН УРСР. – 1937. – Том 19. – С. 101–170.
 20. Попов Б. М. Мамаліологічні нотатки. І. Поширення Лейслерової вечерниці (Nyctalus leisleri Kuhl, Chiroptera) в УСРР. II. Знахідка лісової мишівки (Sicista montana Mehely) в межах УСРР. Збірник праць зоологічного музею. – 1936. – Том 18. – С. 191–196.
 21. Шевченко Л. С., Золотухина С. И. Млекопитающие. Выпуск 2 (Насекомоядные, рукокрылые, зайцеобразные, грызуны). – Зоомузей ННПМ НАН Украины, Киев, 2005. – С. 1–238. (Серия: «Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины»)
 22. Barkasi Z. Endemism in the mammalian fauna of the Carpathians. Proceedings of the Theriological School. – 2016. – Vol. 14. – P. 3–15.
 23. Barkaszi Z. Boreal species Microtus agrestis and Sicista betulina in the region of the Ukrainian Carpathians: a review. Proceedings of the Theriological School. – 2017. – Vol. 15. – P. 86–93.