UA EN
 
  Кузярін О. Т., Сичак Н. М., Кагало О. О. Спонтанні судинні рослини на території регіонального ландшафтного парку «Знесіння» (м. Львів) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2020. - 36 - С. 181-194. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2020.36.181-194 Ключові слова: фіторізноманіття, раритетні судинні рослини, охоронювані території На підставі проведених флорохорологічних досліджень, опрацювання провідних гербарних колекцій (LW, LWKS, LWS) та аналізу літературних джерел уперше складено список спонтанних судинних рослин для території регіонального ландшафтного парку «Знесіння». У складі спонтанної флори парку виявлено 727 видів, що за систематичною структурою розподіляються між 392 родами, 108 родинами, 59 порядками, 5 класами та 4 відділами. Уперше для території парку проведено повний облік сучасних локалітетів 30 раритетних видів, з яких, 15 включені до Червоної книги України та 15 видів є регіонально-рідкісними. Місцезнаходження таких раритетних видів національного значення, як Dactylorhiza incarnata, Epipactis palustris, Listera ovata, Lilium martagon, Orchis militaris уперше наводяться для дослідженої території. Два види, зокрема Cypripedium calceolus та Pulsatilla grandis, що зазначені в Додатку І Бернської конвенції, на сьогодні вважаються зниклими в межах парку.  
Список літератури
 1. Амехін О. О. Додаток до пояснювальної записки геоботанічної інвентаризації ландшафтно-історичного парку «Знесіння». Перелік видів рослин, що підлягають охороні та збереженню на території ландшафтно-історичного парку «Знесіння» // Архівні матеріали РЛП «Знесіння».
 2. Кагало О. О., Сичак Н. М. Матеріали для нового (уточненого) переліку видів рослин, що потребують охорони на території Львівської області як основа для підготовки «Червоної книги Львівської області. Рослинний світ» // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2014. – Т. 5(12), № 1. – С. 59-80.
 3. Определитель высших растений Украины / Д. Н. Доброчаева, М. И. Котов, Ю. Н. Прокудин (отв. ред.) и др. – К. : Наук. думка, 1987. – 548 с.
 4. Посацький Б. Архітектура тоталітаризму (1940-1956) // Архітектура Львова: Час і стилі ХІІІ-ХХІ ст., ред. Ю. Бірюльов. – Львів : Центр Європи, 2008. – С. 578-605.
 5. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. – К. : Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с.
 6. Besser W. Ennumeratio plantarum hucusque in Volhynia, Podolia gub. Kioviensi, Bessarabia cis Thyraica et Circa Odessam collectarum simul cum observationibus in Primititas Flora Galiciae Austriacae. – Vilnae, 1822. – 111 s. [In Latin]
 7. Krzemieniewski S. Chomiec w Krzywczycach pod Lwowem (Na podstawie referatów Prof. Dra J. Łomnickiego i Dra T. Wilczyńskiego) // Ochrona przyrody, 1926. – Zeszyt 6. – S. 72-75. [In Polish]
 8. Mosyakin S., Fedoronchuk M. (1999). Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. – Kiev: Inst. Bot., 1999. – 345 p. [In English]
 9. Raciborski M. Ochrony godne drzewa i zbiorowiska roślin // Kosmos. – 1910. – R. 35. – S. 352-366. [In Polish] 10. Raciborski M. Rośliny polskie (Plantae polonicae; Nr. 1-400) // Kosmos. – 1910. – R. 35. – S. 739-767. [In Polish]
 10. Raciborski M. Drobiazgi florystyczne // Kosmos. – 1911. – R. 36. – S. 1096-1104. [In Polish]
 11. Szafer W. Osobliwości i zabytki flory okolic Lwowa // Rozp. i Wiad. z Museum im. Dzieduszyckich. – 1914. – T. 1, zesz. 1 i 2. – S. 102-109. [In Polish]
 12. Tomaschek A. Flora der Umgebung Lemberg’s. Aus den Verhandlungen d. k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien. – Wien, 1859. – Erster Beitrag. – 12 S.; 1862. – Dritter Beitrag. – 24 S. [In German]
 13. Tomaschek A. Vierter Beitrag zur Flora der Umgebung von Lemberg. Die Gefässpflanzen der Umgebung Lemberg’s. – Wien, 1862. – S. 870-966. [In German]
 14. Tomaschek A. Flora der Umgebung von Lemberg und des östlichen Galiziens überhaupt. (Aus den Verhandlungen d. k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien. [Jahrgang 1866] besonders abgedrukt.). – Wien, 1866. – 6 S. [In German]
 15. Zawadzki A. Flora der stadt Lemberg, oder Beschreibung, der um Lemberg wildwachsenden Pflanzen, nach ihrer Blüthezeit geordnet. – Lemberg, 1836. – 230 S. [In German]
 16. Plantae 2020. In UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]. UkrBIN, Database on Biodiversity Information. Available from: http://http://www.ukrbin.com/index.php?id=343503 (November 08, 2020).