UA EN
 
  Різун В. Б.
Угруповання жуків-турунів (Сoleoptera: Сarabidae) лісів національного природного парку «Прип’ять-Стохід» // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2020. - 36 - С. 171-180.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2020.36.171-180 Ключові слова: Carabidae, жуки-туруни, угруповання, Західне Полісся, ліси Угруповання жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) національного природного парку «Прип’ять-Стохід» були досліджені у п’яти типах лісу у 2006 році з використанням ґрунтових пасток Барбера. Загалом зареєстровано 49 видів з 25 родів. Найвищою уловистістю характеризувалися сирий вільшняк і свіжий грабовий сугруд, а найнижчою – сухий сосняк лишайниковий і свіжий дубовий субір зеленомоховий. Загалом домінували 4 види жуків-турунів: Pterostichus oblongopunctatus, Carabus hortensis, Oxypselaphus obscurus, Pterostichus niger. В сухому сосняку лишайниковому домінували: Syntomus truncatellus, Broscus cephalotes, Harpalus flavescens, Pterostichus strenuus, Calathus erratus, Oodes helopioides. У свіжому дубовому субору зеленомоховому домінували: Pterostichus oblongopunctatus, Agonum duftschmidi, Carabus violaceus, C. hortensis, Oodes helopioides, Pterostichus minor, P. niger. У свіжому грабовому сугруді домінували: Pterostichus oblongopunctatus, Carabus hortensis, Oxypselaphus obscurus, Pterostichus niger, P. nigrita. У вологому дубовому субору домінували: Pterostichus oblongopunctatus, Oxypselaphus obscurus, Pterostichus niger, Epaphius secalis, Pterostichus rhaeticus, Carabus arcensis, Pterostichus minor. У сирому вільшняку домінували: Pterostichus oblongopunctatus, Carabus hortensis, Oxypselaphus obscurus, Pterostichus niger, P. melanarius.  
Список літератури
  1. Андрієнко Т. Л., Білик Г. І., Брадіс Є. М., Голубець М. А., Махаєва Л. В., Рубцов М. І., Ткаченко В. С., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Геоботанічне районування Української РСР. – Київ : Наук. думка, 1977. – 305 с.
  2. Географічна енциклопедія України. – Київ : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1993. – 3: П-Я. – 480 с.
  3. Кириченко М. Б., Бабко Р. В. Підсумки досліджень фауни жуків-скакунів і турунів (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae) Полісся та Лісостепу Лівобережної України // Вісті Харків. ентомолог. тов-ва. – 2004 (2005). – 12, вип. 1-2. – С. 28-36.
  4. Ризун В. Б. Жесткокрылые Западного Волыно-Подолья. История изучения карабидофауны региона. Материал и методика исследований карабидофауны. Обзор жужелиц Западного Волыно-Подолья // Экология и фауна почвенных беспозвоночных Западного Волыно-Подолья. – Киев : Наук. думка, 2003. – С. 173-232.
  5. Різун В. Б. До фауни жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) Українського Полісся // Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11-13 червня 2009 року) / Ред. кол. Будз М. Д. та ін. – Рівне : ВАТ «Рівненська друкарня», 2009. – С. 535-543.
  6. Різун В. Miscodera arctica (Paykull, 1798) // Центр даних Біорізноманіття України – інформаційний ресурс присвячений різноманіттю біоти України. Державний природознавчий музей НАН України. Опубліковано в мережі інтернет http://dc.smnh.org/collection/item/Miscodera-arctica-135.html Завантажено 20 September 2020
  7. Різун В. Б., Білецький Ю. В. Угруповання жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) соснових лісів Шацького національного природного парку // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2007. – Т. 23. – С.171-178.
  8. Різун В. Б., Чумак В. О. До вивчення жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) Волинського Полісся // Природа Західного Полісся та прилеглих територій // Зб. наук. праць. – Луцьк, 2010. – № 7. – С. 149-153.
  9. Rizun V. B. Miscodera arctica (Paykull, 1798) (Coleoptera, Carabidae) – new genus and new species for ukrainian fauna // Наук. вісн.Ужгород. ун-ту. Серія Біологія. – 2008. – Вип. 23. – С. 223-224.