UA EN
 
  Дзюбенко Н. В., Климишин О. С., Бокотей А. А.
Природничі музеї: показники ефективності та критерії оцінювання // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2020. - 36 - С. 15-20.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2020.36.15-20 Ключові слова: природничі музеї, природнича музеологія, оцінювання діяльності, показники ефективності В роботі наведено верифікацію існуючої системи показників ефективності природничих музеїв в Україні, опираючись на аналіз української нормативної бази та вивчення закордонного досвіду. Доведено, що критерії оцінки роботи природничих музеїв різного профілю і підпорядкування сьогодні є неефективними і не відображають реальний стан справ. Ефективність роботи природничих музеїв оцінюється відповідно до таких показників, як кількість відвідувачів, кількість одиниць в колекції тощо, проте зовсім не береться до уваги якість надання послуг. Наголошується на необхідності розроблення та застосування стандартизованого оцінювання діяльності музеїв, як одного з найважливіших кроків на шляху до реформування всієї музейної галузі України.  
Список літератури
 1. Вайдахер Ф. Загальна музеологія / [пер. з нім. В. Лозинський, О. Лянг, Х. Назаркевич]. – Львів: Літопис, 2005. – 632 с. – (Посібник).
 2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». – Офіційний вісник України від 12.01.2016. – 2016 р., № 2, стаття 40, стор. 19, код акта 80089/2015.
 3. Закон України «Про музеї та музейну справу» // Відомості Верховної Ради України від 20.06.1995. – 1995 р., № 25, стаття 191.
 4. ICOM Кодекс етики для природничих музеїв / [пер. з англ. Х. І. Дяків, Н. М. Черемних, О. С. Климишин] // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2017. – Вип. 33. – С. 91-98.
 5. Інструкція з організації обліку музейних предметів. – Офіційний вісник України від 09.09.2016. – 2016 р., № 69, стаття 2335, стор. 60, код акта 82917/2016.
 6. Климишин О. С. Сучасні проблеми природничої музеології // Наук. зап. Держ. природозн. музею НАН України. – Львів, 2010. – Вип. 26. – С. 3–14. Климишин О. С. Основи природничої музеології. – Львів, 2017. – 177 с.
 7. Core Standards for Museums [Електронний ресурс] : [2020 American Alliance of Museums website]. – Режим доступу https://www.aam-us.org/programs/ethics-standards-and-professional-practices/core-standards-for-museums/ (дата звернення 12.11.2020)
 8. ICOM standards guidelines [Електронний ресурс] : [ICOM website]. – Режим доступу https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/standards/ (дата звернення 12.11.2020)
 9. Museum Standards Programme for Ireland [Електронний ресурс] : [The Heritage Council website]. – Режим доступу https://www.heritagecouncil.ie/projects/museum-standards-programme-for-ireland (дата звернення 12.11.2020)
 10. Poll, R. Quality in museums and libraries: a comparison of indicators // Performance Measurement and Metrics. – 2018. – Vol. 19. – No. 2. – pp. 90-100. https://doi.org/10.1108/PMM-10-2017-0049
 11. SPNHC Wiki [Електронний ресурс] : [2020 SPNHC website]. – Режим доступу https://spnhc.biowikifarm.net/wiki/Main_Page (дата звернення 12.11.2020)
 12. The Society for the Preservation of Natural History Collections [Електронний ресурс] : [2020 SPNHC website]. – Режим доступу https://spnhc.org/ (дата звернення 12.11.2020)