UA EN
 
  Климишин О.С., Савицька А.Г.
Історія становлення і сучасна структура бріологічного гербарію Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2018. - 34 - С. 19-28.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2018.34.19-28 Ключові слова: бріологічний гербарій, мохоподібні, Червона книга України, Державний природознавчий музей озглянуто історію створення та формування бріологічного гербарію Державного природознавчого музею НАН України. Наведено колекторів та вчених-ботаніків, що формували основний науковий фонд бріологічного гербарію, серед яких А.С. Лазаренко, К.О. Улична, В.М. Мельничук, М.П. Слободян та інші. Дано перелік зразків мохоподібних, що внесені до Червоної книги України. Описані рідкісні зразки (серед них дублети та ексикати) з територій інших країн, а також зразки, що датуються кінцем 19 сторіччя.  
Список літератури
 1. Бачурина Г.Ф., Мельничук В.М. Флора мохів УРСР.–К.: Наук. думка,1987. –Вип. І. –180 с.
 2. Бачурина Г.Ф., Мельничук В.М. Флора мохів УРСР.–К.: Наук. думка,1988. –Вип. 2. –179с.
 3. Бачурина Г.Ф., Мельничук В.М. Флора мохів УРСР.–К.: Наук. думка,1989. –Вип. 3. –176с.
 4. Биосистематическая структура музейных фондов: Сборник / Гос. природ. музей АН УССР. –Львов, 1989. –120 с. –Рукопись деп. в ВИНИТИ, No 1634-В 89.
 5. Каталог музейних фондів. –К.: Наук. думка,1976. –Вип. 1. –94 с. 6.Каталог музейних фондів. –К.: Наук. думка,1978. –Вип. 2. –269 с.
 6. Каталог музейних фондів. –К.: Наук. думка,1979. –Вип. 3. –143с.
 7. Каталог музейних фондів. –К.: Наук. думка,1985. –Вип. 5. –116с.
 8. Каталог музейних фондів. –К.: Наук. думка,1987. –Вип. 6. –154с.
 9. Каталог музейних фондів. –К.: Наук. думка,1990. –Вип. 8. –202с.
 10. Климишин О.С. Структура і стан ботанічних фондів Державного природознавчого музею// Наук.зап. Держ. природозн. музею. –1994. –Т. 11.–С. 93-97.
 11. Климишин О.С. Наукова концепція фондової роботи Державного природознавчого музею НАН України// Наук. зап. Держ. природозн. музею. –2001. –Т. 16. –С. 5-34.
 12. Климишин О.С. Етапи розвитку природознавчого музею у Львові // Наук. зап. Держ. природозн. музею. –1997. –Т. 13.–С. 110-123.
 13. Лазаренко А.С. Определитель лиственных мхов Украины. –К.: Изд-во АН УССР, 1955. –467 с. 15.Мельничук В.М. Лиственные мхи Западной Волыни: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. –Львов, 1953. –15 с.
 14. Мельничук В.М. Определитель лиственныхмхов средней полосы и юга Европейскойчасти СССР.–К.: Наук.думка, 1970. –442с.
 15. Слободян М.П. Лиственные мхиСоветских Карпат:Автореф. дис. ... канд. биол. наук. –Львов, 1950. –15 с.
 16. Улычна К.О. Анализ бриофлоры Черновицкой области:Автореф. дис. ...канд. биол. наук. –Львов, 1950. –15 с.
 17. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. –К.: Глобалконсалтинг, 2009. –900 с.
 18. Savitska A. Bryophyta // Biodiversity of Ukraine –the information resource for Ukraine biota diversity. State Museum of Natural History, National Academy of Science of Ukraine. Published on the internet http://dc.smnh.org/taxon/4/7/0.htm